fr

Jaar archieven: 2010

Febetra vraagt aan controlediensten om rekening te houden met extreme weersomstandigheden

Febetra roept de controlediensten op om zich van hun meest menselijke kant te tonen en bij controles op de rij- en rusttijden rekening te houden met de uitzonderlijke weersomstandigheden die een groot deel van Europa verlamd hebben. Vervoerders en chauffeurs werden de afgelopen dagen in binnen- en buitenland geconfronteerd met verkeersomstandigheden die alles behalve normaal […]

Rijverbod in Wallonië: Febetra veroordeelt ten stelligste deze maatregel en het gebrek aan communicatie en overleg

Febetra, Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners keurt ten stelligste de maatregel af van Minister Lutgen die een rijverbod instelt voor vrachtwagens vanaf 14u30 op het volledige grondgebied van de provincies Luik, Luxemburg en Namen. Deze maatregel werd genomen zonder enig overleg met onze sector die de maatregel via de pers heeft moeten […]

Uitreiking IRU-diploma’s 2010

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboy’s”, die in de media komen, […]

Voka, Febetra, Fedis en Febiac: alleen een slimme kilometerheffing

Huidig voorstel van kilometerheffing lost verkeersellende niet op De kilometerheffing die de Vlaamse regering voorbereidt, is een bijkomende verkeersbelasting voor de transportsector, en géén oplossing voor de files, noch voor de slechte toestand van de wegen. Voka, Febetra, Fedis en Febiac eisen dan ook een ingrijpend mobiliteitsbeleid dat alle problemen aanpakt, oplossingen aanreikt en het […]

Europese ministerraad van transport bereikt akkoord over de eurovignetrichtlijn: Febetra ontgoocheld over gebrek aan moed van de Ministerraad

Vandaag hebben de Europese transportministers een akkoord bereikt over de herziening van de zogenaamde eurovignetrichtlijn. Deze richtlijn zal de lidstaten toelaten niet alleen de kosten voor het gebruik van de infrastructuur aan te rekenen maar ook om de door vrachtwagens veroorzaakte externe kosten door te rekenen aan de gebruikers. De richtlijn beschouwt de kosten veroorzaakt […]

Febetra ondertekent Europees handvest over de verkeersveiligheid

Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke dienstverleners ondertekende dinsdag 6 juli het Europees handvest over de Verkeersveiligheid tijdens een plechtigheid die plaatsvond in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Deze ondertekeningplechtigheid vond plaats in aanwezigheid van Staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe. Het Europees Handvest heeft tot doel bij te […]

Begeleiding uitzonderlijk vervoer in het gedrang door ondoordachte wetgeving

Voorwaarden werken tekort aan erkende begeleiders in de hand Transport en Logistiek Vlaanderen, voorheen SAV, en Febetra reageren op een persmededeling van het BIVV over de nieuwe regels voor uitzonderlijk vervoer. Dat er na meer dan 15 jaar eindelijk een duidelijk wetgevend kader bestaat voor uitzonderlijk vervoer, is een belangrijke stap voorwaarts. Desondanks blijven beide […]

Arbeidstijd: Febetra sterk ontgoocheld over uitslag stemming Europees parlement

Vandaag heeft het Europees parlement gestemd over het voorstel om zelfstandige chauffeurs niet op te nemen in het toepassingsveld van de richtlijn betreffende de arbeidstijd. Febetra kan maar niet begrijpen dat de meerderheid van de Europese parlementariërs voor de insluiting van de zelfstandige chauffeurs in de arbeidstijd hebben gestemd alhoewel er op het vlak van […]

Containervervoerders pleiten voor meer milieubewustzijn bij de rederij MSC

Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen hekelen de tijdrovende en omslachtige procedure van MSC voor het hergebruik van containers Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra vragen aan MSC dat vervoerders zelf het hergebruik van containers kunnen organiseren. Momenteel moet een in de haven van Antwerpen aangekomen volle container, na afladen bij de klant leeg teruggebracht […]

Nieuwe Raad van Beheer van Febetra

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 5 juni plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Dominique Ergo (Jan De Rijk Logistics Belgium NV) Philippe ‘s Heeren (TTS SA) Benny Smets (Ninatrans NV) […]

EU-voorzitterschap niet ten koste van transportbegeleiding

Nieuwe wetgeving uitzonderlijk vervoer benadeelt de transportondernemingen Transport en Logistiek Vlaanderen, voorheen SAV, en Febetra zijn niet te spreken over de nieuwe procedure en voorwaarden voor het begeleiden van uitzonderlijke transporten. Volgens beide organisaties is de nieuwe wetgeving geschreven op maat van de grote bedrijven en zal deze enkel de kosten doen stijgen. De nieuwe […]

Ladingbeveiliging: vervoerders en verladers werken samen

Op 10 september 2009 werd nieuwe wetgeving rond ladingbeveiliging van kracht. Deze nieuwe wetgeving bevat een reeks verplichtingen die er voor moeten zorgen dat de goederen op vrachtvoertuigen naar behoren gestuwd en beveiligd zijn, vóór de voertuigen zich op de openbare weg begeven. Deze wettelijke bepalingen moeten zowel door de vervoerder als door de verlader […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners