Febetra ondertekent Europees handvest over de verkeersveiligheid

Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke dienstverleners ondertekende dinsdag 6 juli het Europees handvest over de Verkeersveiligheid tijdens een plechtigheid die plaatsvond in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

Deze ondertekeningplechtigheid vond plaats in aanwezigheid van Staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe.

Het Europees Handvest heeft tot doel bij te dragen tot het verminderen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De ondertekenaars van dit handvest verbinden zich tot het uitvoeren van concrete acties in het kader van de verkeersveiligheid.

Deze ondertekening is niet alleen een erkenning van de jarenlange inspanningen die Febetra heeft geleverd inzake verkeersveiligheid, maar ook van de talrijke acties die de Belgische transportondernemingen op het getouw hebben gezet.

Alhoewel België op het vlak van verkeersveiligheid zeker niet tot de beste leerlingen van de klas behoort, moet men toch vaststellen dat het aantal ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken is, blijft dalen.

Uit de verkeersveiligheidsbarometer van maart 2010 blijkt immers dat het aantal letselongevallen met 12% is gedaald t.o.v. het jaartotaal van 2009 en dat er 1% minder doden vielen dan vorig jaar.

Febetra is er van overtuigd dat ongevallen met vrachtwagens ook kunnen vermeden worden door een verbetering van het wederzijds begrip tussen vrachtwagenchauffeurs en andere weggebruikers.

Febetra investeert niet alleen in sensibiliseringscampagnes naar transporteurs en vrachtwagenchauffeurs, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat vrachtwagenchauffeurs, als rasechte professionnals van de weg, een voorbeeldfunctie hebben inzake verkeersveiligheid, maar is ook met een imagocampagne gestart naar het grote publiek toe waarin de rol van het wegvervoer extra in de verf gezet wordt en waarin aan de hand van facts and figures komaf gemaakt wordt met een aantal diep ingewortelde misverstanden.

In samenwerking met de verschillende overheden in dit land blijft Febetra ook meewerken aan verkeersveiligheidscampagnes voor het vrachtvervoer.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners