Febetra - Publicaties

Transpo Magazine

Het Belgisch maandblad voor wegtransport en logistiek verschijnt elf maal per jaar, de 5de van elke maand. (één nummer in juli-augustus).

Abonneer u nu 

Zero pellet loss - Febetra

Zero pellet loss

U vervoert plastic pellets? In het kader van het Zero Pellets Loss initiatief vindt u hier een flyer en posters om uw chauffeurs te sensibiliseren.

Imagocampagne

In deze rubriek vind je brochures en video's die tot doel hebben het belang van de transportsector te onderstrepen.

Sectorgids transport en opslag - Febetra

Sectorgids transport en opslag

Een praktische handleiding met vele voorbeelden en HACCP-plannen voor de bedrijven uit de sector van het wegvervoer en opslag voor rekening van derden en actief binnen de voedselketen.

Persberichten

Onze standpunten met betrekking tot het reilen en zeilen in de sector worden regelmatig via persmededelingen verspreid.

Lees ze hier

Algemene voorwaarden

Onder deze rubriek kan u de algemene voorwaarden wegvervoer, de algemene logistieke voorwaarden en de algemene voorwaarden containervervoer downloaden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners