Transport.Belgium

Deze studie legt aan de hand van analyses en getuigenissen van toonaangevende opdrachtgevers en transporteurs uit waarom Vlaamse, Brusselse en Waalse transportondernemingen nog een mooie rol te spelen hebben in onze economie.

Enquête

Hoewel het wegvervoer onschatbare diensten verleent, heeft het geen goede naam bij de Belgische bevolking. Dit blijkt nog maar eens uit een peiling die  Febetra en Febiac eind 2008 hebben gehouden en waarvan u hiernaast de resultaten kunt downloaden. Het doel van deze studie was die perceptie objectief te bekijken, maar ook om te achterhalen in hoever de feiten haar rechtvaardigen.

Het blijkt duidelijk dat er een zeker verschil is tussen bepaalde vooroordelen over het wegvervoer en de daadwerkelijke weerslag van de sector op de mobiliteit, de veiligheid, het milieu en het scheppen van jobs.

TV-spots

Wij mogen als organisatie zeker niet blind zijn voor dit negatief imago. Daarom besloot Febetra om een imagocampagne te lanceren. De eerste stap werd reeds verwezenlijkt onder de vorm van TV-spots die het belang van het wegvervoer onderstreept.

Deze TV-spots kan u hiernaast downloaden.

Brochure “Wist u het?”

Samen met de International Road Transport Union (IRU) werd de brochure “Wist u het” opgesteld, waarin de rol van het wegvervoer extra in de verf gezet wordt en waarin aan de hand van facts and figures komaf gemaakt wordt met een aantal diep ingewortelde misverstanden. Deze brochure kan u hiernaast downloaden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners