Disclaimer

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de teksten van deze site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Febetra, Stapelhuisstraat 5a, 1020 Brussel.

In het kader van onze dienstverlening/activiteiten, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Indien u verdere vragen heeft omtrent ons privacy beleid, kan u onze privacy notificatie terugvinden op https://febetra.be/privacy/ of neem contact op via privacy@febetra.be.

Febetra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik en/of de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website.

Febetra is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners