Menu
fr

Disclaimer

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de teksten van deze site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Febetra, Stapelhuisstraat 5a, 1020 Brussel.

Febetra respecteert de privacy van elke bezoeker van de site en verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een infoaanvraag of een bestelformulier geeft een bezoeker aan Febetra de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een adressenbestand voor administratief/commercieel gebruik. Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. Als u deze rechten wil uitoefenen, dient u een brief met daarbij een fotokopie van uw identiteitskaart) te sturen naar: Febetra – Stapelhuisstraat 5a – 1020 Brussel.

Febetra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik en/of de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website.

Febetra is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.

Print This Page