fr

Nieuws & Wegenwerken

België: werken Zelzatetunnel (E34)

In het weekend van vrijdag 5 juni vanaf 20u00 tot maandag 8 juni 06u00 worden herstellingswerken uitgevoerd aan de Zelzatetunnel (E34) richting kust. De werken gebeuren tijdens twee weekends. Op maandagochtend gaat de tunnel richting kust terug open. Het daaropvolgend weekend wordt dit herhaald. De Zelzatetunnel (E34) richting kust gaat dicht van vrijdagavond 5 juni […]

België: werken E313 (Beringen)

Op maandag 8 juni start de renovatie van een volgend gedeelte op de snelweg E313 in Limburg. Vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen wordt de snelweg over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer vernieuwd, in beide rijrichtingen. Er worden plaatselijk ook extra pechhavens voorzien aan de buitenkanten en twee bruggen over de […]

Verklaring: verleng de transitieperiode voor Brexit

De huidige coronacrisis toont nogmaals aan welke sleutelrol het wegtransport speelt in de economie. Een “no deal” als uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zal een sterke negatieve impact hebben op de transport- en logistieke sector. Onze vervoerders lijden momenteel al onder de gevolgen van de coronacrisis, wat zal opgevolgd worden door een ongekende crisis. Gezien de […]

België: asfaltwerken E17 (Haasdonk)

Asfaltwerken op de brug van de N485 over de E17 van het op- en afrittencomplex in Haasdonk starten op 5 juni. Vanaf vrijdag 5 juni om 20u00 gaat het volledige op- en afrittencomplex in Haasdonk dicht tot maandagochtend 8 juni. De E17 op- en afrijden zal niet mogelijk zijn. Alle verkeer moet omrijden via het […]

Gezamenlijke verklaring sociale partners generieke gids

De sociale partners binnen de sector van het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden riepen op 19 maart en 2 april reeds op om de overheidsmaatregelen inzake gezondheid en hygiëne nauwgezet na te leven en de medewerkers met het nodige respect te behandelen! Dit vanuit een grote bekommernis van de sociale partners om […]

België: werken E34 (Turnhout-West)

Vanaf maandag 18 mei starten herstellingswerken op de pechstrook van de E34 ter hoogte van het op- en afrittencomplex Turnhout-West in de richting van Antwerpen. Het einde van de werken is voorzien op 9 juni. Ter hoogte van de werfzone wordt de pechstrook afgesloten, maar er blijven steeds twee volwaardige rijstroken beschikbaar richting Antwerpen. Een […]

België: werken GIP Linkeroever (Antwerpen)

Het Havenbedrijf laat op de grensinspectiepost linkeroever GIP LO een aantal grondverzakkingen herstellen. Dit is noodzakelijk om een veilige en efficiënte afhandeling van de controles door de douane en de keuringen door het FAVV te garanderen. Op maandag 11 mei start de eerste fase (van twee). De betonplaat wordt uitgebroken, er worden paalfunderingen aangebracht en daarop wordt een nieuwe […]

België: Werken E25-A25 (Cheratte-Visé)

De herstellingswerken op de autosnelweg E25/A25 tussen Cheratte en Visé in de richting van Maastricht zullen op 28 april hervatten. De werken worden op alle rijvakken uitgevoerd in de richting van Maastricht. Al het verkeer wordt dus overgeheveld naar de rijvakken in de richting van Luik. Er zal slechts één rijstrook beschikbaar zijn in elke […]

Mededeling van de sociale partners over veiligheidsvoorschriften tijdens de coronacrisis

  De werkgeversorganisaties en de vakbonden van de Belgische sector voor het goederentransport over de weg en de logistieke dienstverleners voor rekening van derden willen opnieuw graag dringend de aandacht van zowel de werkgevers, de werknemers, de opdrachtgevers, laad- en losplaatsen en de bevolking. De sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek […]

Schrap de tariefstijging van de kilometerheffing!

De geplande stijging van de Vlaamse tarieven voor de kilometerheffing voor voertuigen > 32 ton die op 1 juli zou ingaan, komt nu wel heel erg ongelegen. De omzet in onze sector kent momenteel een sterke afname. Het hele plaatje oogt alles behalve fraai voor onze 6.755 Vlaamse transportondernemingen. Velen van jullie hebben het vandaag […]

België: saneringswerken viaduct Gentbrugge (E17)

De renovatiewerken van het viaduct in Gentbrugge (E17) starten vanaf 15 april. Inname linkerrijstroken van 15 april tot 22 april Tijdens de heraanleg zal het verkeer richting Kortrijk over twee rijstroken rijden op de andere rijrichting. Om dat mogelijk te maken, moeten we openingen (doorsteken) maken in de middenberm. Dat gebeurt van 15 (05u00) tot 22 april met inname […]

Sector met het water aan de lippen, geen ademruimte voor bijkomende premies!

In deze ongewone en bijzonder moeilijke tijden voor ons allen, werden de werkgeversfederaties van de transport en logistieke sector vorige week geconfronteerd met een vraag van de vakbonden om aan alle werkende arbeiders in de hele sector een extra premie of vergoeding toe te kennen om hun werkwilligheid extra te belonen. De werkgeversfederaties en de […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners