Menu
fr

Wegwijs doorheen de CMR

Een goede kennis van het CMR-verdrag kan een groot verschil uitmaken wanneer men geconfronteerd wordt met geschillen in het goederenvervoer over de weg. In deze “wegwijs doorheen de CMR”, vindt u over 120 blz. een artikelsgewijs commentaar, nuttige tips en een overzicht van de Belgische en internationale rechtspraak. Een uitstekende aanvulling bij de teksten van het […]

Handboek “Basisregels ladingzekering voor wegvervoer”

Febetra aanvaardde in 2008 het peterschap voor een wetenschappelijk project van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent,  “Verantwoord verpakken en verladen”. Eén van de doelstellingen van het project was het realiseren van een handboek over ladingzekering. In dat kader hebben de projectverantwoordelijken het boek “Basisregels ladingzekering voor wegvervoer” gerealiseerd. Dit boek omvat 91 pagina’s en […]

CMR Verdrag Convention Übereinkommen Convention

Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.) gesloten te Genève, 19 mei 1956 en het C.M.R.-Protocol gesloten te Genève, 15 juli 1978. Prijs : 15 euro voor leden / 21 euro voor niet-leden (excl. BTW en portkosten)