fr

Sectorgids transport en opslag

sectorgidsDe “Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen” is een praktische handleiding met vele voorbeelden en HACCP-plannen voor de bedrijven uit de sector van het wegvervoer en opslag voor rekening van derden die actief zijn binnen de voedselketen om het KB autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht van 14 november 2003 toe te passen.
Bedrijven die deze gids volgen stellen zich in orde met de wetgeving ter zake.

Via deze gids en de HACCP-plannen kunnen wegtransport- en opslagbedrijven de overheid en hun verladers laten zien hoe hygiëne en kwaliteit gewaarborgd blijven.
Om aan te tonen dat deze Gids daadwerkelijk wordt toegepast op de werkvloer kunnen de bedrijven zich laten auditen en certificeren door externe controle organismen (OCI’s) of hun systeem laten valideren door het FAVV zelf.

Deze gids werd door het FAVV op 27/02/2009 gevalideerd, genotificeerd aan BELAC en aan de Europese Commissie.

Hiernaast kan u de scope van de gids, de link naar de erkende OCI’s en de inhoudstafel downloaden. Via onderstaand bestelformulier kan u de gids bestellen.

Het FAVV heeft op 6/08/2009  de checklist en de leidraad voor de controle van de transport en opslagbedrijven voor rekening van derden op hun website gepubliceerd.
De Check-list is het werkinstrument dat de volledige inventaris van de te controleren punten bevat.
De leidraad is het werkinstrument dat de auditors gebruiken om de gestelde eisen te interpreteren.

De documenten kunnen geconsulteerd worden via volgende link:
http://www.favv.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/wegtransport/

Bestel

  * verplichte velden

  Bent u lid / toegevoegd lid van Febetra?
  JaNee

  Uw bestelling
  USB-stick - voor bedrijven met hoofdactiviteit wegtransport/opslag voor rekening van derden (leden: 150 euro / niet-leden: 300 euro)USB-stick + papieren versie - voor bedrijven met hoofdactiviteit wegtransport/opslag voor rekening van derden (leden: 150 euro + 20 euro / niet-leden: 300 euro + 20euro)USB-stick - voor bedrijven met een andere hoofdactiviteit (leden: 300 euro / niet-leden: 600 euro)USB-stick + papieren versie - voor bedrijven met een andere hoofdactiviteit (leden: 300 euro + 20 euro / niet-leden: 600 euro + 20 euro)

  Prijzen exclusief BTW (stick: 21% / papier 6%) en verzendkosten.

  De gids wordt opgestuurd na ontvangst van de betaling van de factuur.

  Ondergetekende aanvaardt volgende clausule

  Febetra en TLV beschikken over de auteursrechten over deze gids. Gedeeltelijke of volledige duplicatie is alleen toegelaten voor strikt intern gebruik in het bedrijf zelf dat de gids op een legale manier verkregen heeft. De bedrijfsgegevens worden opgenomen op een lijst die ter inzage kan gegeven worden mocht het FAVV hierom verzoeken. Overeenkomstig de privacywet van 8/12/1992 hebt u recht op inzage en correctie van de door Febetra bewaarde informatie. De ondergetekende koper gaat hiermee akkoord en verklaart hierbij op eer dat niets uit deze gids openbaar gemaakt wordt, verspreid wordt aan derden of gebruikt wordt voor opleidingen, e.d. zonder schriftelijke toestemming van Febetra en TLV.

  In het kader van onze dienstverlening/activiteiten, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Indien u verdere vragen heeft omtrent ons privacy beleid, kan u onze privacy notificatie terugvinden op https://febetra.be/privacy/ of neem contact op via privacy@febetra.be.

  Print This Page
  Febetra
  Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners