Editoriaal van de maand

DE MODAL SHIFT ALS EXCUUS

Meer langs het spoor en de binnenvaart, minder langs de weg, dat is één van de vaste scenario’s die naar voren geschoven worden, als de politiek het heeft over de vergroening van het goederenvervoer. Op zich is er niets mis met een modal shift. Ooit waren de wegvervoerders echte fundamentalisten van de weg die alleen maar oog hadden voor wielen en asfalt. Vandaag is dat niet langer het geval. Anno 2023 beseffen ze maar al te goed dat ze niet alles kunnen vervoeren en dat spoor, binnenvaart en wegvervoer elk over voldoende troeven beschikken om een relevante rol te spelen in het transportlandschap. Er valt zoveel te vervoeren dat elke transportmodus ruimschoots aan zijn trekken kan komen.

Idealiter worden goederen vervoerd via de modus of de combinatie van modi die zich daar het best toe lenen. Optimodaliteit zou als een rode draad moeten lopen door het transportbeleid van de diverse overheden. In de praktijk stellen we vast dat dogmatisme nog al te vaak de bovenhand haalt. Is het een wijze beslissing van de federale overheid om het verspreid vervoer of single wagon load in leven te houden aan de hand van structurele subsidies, terwijl de corebusiness en tegelijkertijd de toekomst van het spoor duidelijk in bloktreinen ligt? Volgens onze eigen bescheiden mening, is het antwoord duidelijk NEEN.

Wat ons verder mateloos stoort, is dat de term “Modal shift” te pas en te onpas gebruikt wordt. Vaak dient het gewoon als excuus om het wegvervoer extra te belasten. De beslissing van de Vlaamse regering om de 111 kilometers gewestwegen in de havengebieden van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende, waar sinds de invoering van de kilometerheffing een nultarief geldt, vanaf 2024 onder het effectief betold wegennet te brengen, is daar een zoveelste illustratie van. Volgens de officiële versie zal door deze ingreep, veel goederentransport van de weg, richting water en spoor verschuiven. De toekomst zal uitwijzen of die prognose bewaarheid wordt, maar we zijn alvast heel sceptisch en zien er vooral een als klimaatmaatregel vermomde belastingverhoging in.

Philippe DEGRAEF

Directeur FEBETRA

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners