Editoriaal van de maand

MET KAFKA AAN HET STUUR GERAKEN WE ER NIET

Anno 2023 is het geen realistische optie om te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is met het klimaat. Dat het zwaar vervoer maar verantwoordelijk is voor 6 % van de totale CO2 uitstoot kan door de sector vandaag onmogelijk als excuus aangewend worden om helemaal geen actie te ondernemen. Meer logistieke bewegingen via andere modi dan de weg en zero-emissievrachtvervoer moeten het “nieuwe normaal” worden, dat is the way forward.

Is er nog laaghangend fruit? Het antwoord is duidelijk JA. Er zijn nog van die surrealistische regeltjes, die volledig haaks staan op de afgesproken klimaatdoelstellingen. Denken we bijvoorbeeld aan het verbod om de grens tussen Frankrijk en België met vrachtwagens van 44 ton over te steken, terwijl beide landen op hun eigen grondgebied 44 ton als maximum toegelaten massa hanteren. Hopelijk sneuvelt dat totaal absurd verbod bij de nakende herziening van de Europese richtlijn “Maten en gewichten”.

Het verbod om op de ocharme 5 kilometers Brusselse Ring die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen, met ecocombi’s te rijden, terwijl deze combinaties op de rest van de Brusselse Ring wel toegelaten zijn, is nog zoiets dat veel eerder doet denken aan Kafka dan aan deugdelijk bestuur. Het blijft overigens vreemd dat de Brusselse minister van Mobiliteit allergisch is voor ecocombi’s, terwijl deze 50 % meer lading vervoeren en 21 % minder CO2 uitstoten ten opzichte van een klassieke trekker-oplegger combinatie.

De plannen van federaal minister Gilkinet om het besturen van zero-emissie bestelwagens van 4,25 ton met een rijbewijs B toe te laten, gaan in de goede richting, maar dreigen een maat voor niets te worden, als er geen werk gemaakt wordt van een aantal randvoorwaarden. Quid met de tachograafplicht bijvoorbeeld? Zullen die voertuigen aan de kilometerheffing onderworpen worden? En zijn zero-emissie bestelwagens met een MTM van 4,25 ton wel welkom in zones met verkeersborden “Verboden voor voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton” die door lokale overheden te pas en te onpas neergeplant worden?

Die kleine bijsturingen aan het bestaand wettelijk kader zullen niet volstaan om de klimaatdoelstellingen te halen, maar, in de wetenschap dat alle beetjes helpen, zijn ze meer dan welkom om het goederenvervoer over de weg duurzamer te maken. Bovendien kosten ze de overheid en de belastingbetaler helemaal niets. Quick wins dus.

Philippe DEGRAEF

Directeur FEBETRA

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners