fr

Editoriaal van de maand

Professionele diesel, handen af!

In het vorig regeerakkoord, stond onomwonden dat de professionele diesel gedurende de hele regeerperiode behouden zou blijven. In het Vivaldi-akkoord is het behoud van de professionele diesel, één van de topprioriteiten van FEBETRA, niet langer expliciet opgenomen. Van de andere kant, valt er over een eventuele afschaffing of uitfasering ook niets te lezen.

Mogen we op onze beide oren slapen? Nee, zeker niet. De verdere concretisering van de Green Deal en van het Nationaal Energie- en Klimaatplan zouden wel eens voor onaangename verrassingen kunnen zorgen. Het is ook niet uitgesloten dat de herziening op Europees vlak van de energiebelastingrichtlijn roet in het eten gooit. We kijken met veel spanning uit naar het voorstel dat de Europese Commissie normaliter in juni dit jaar zal doen.

Het kan nog alle kanten uit. Net daarom zouden we liegen, mochten we stellen dat we er helemaal gerust in zijn. Al kan er nog geen exacte timing op gekleefd worden, op termijn zijn trucks op fossiele diesel voltooid verleden tijd. Met fossiele diesel als dominante brandstof is het immers totaal uitgesloten om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Fossiele diesel zal plaats moeten ruimen voor andere koolstofarmere energiebronnen, zoals elektriciteit of waterstof om er maar enkele te noemen. Daar valt niet aan te twijfelen.
Transporteurs zijn vandaag nog voor 98 % afhankelijk van diesel. Niet omdat ze van slechte wil zijn en het vertikken om in waterstoftrucks of elektrische vrachtwagens te investeren. Wel, omdat die voertuigen ofwel nog helemaal niet gecommercialiseerd worden, ofwel op operationeel, technisch, maar vooral economisch vlak geen haalbaar alternatief zijn voor de traditionele dieselvrachtwagen.

Zolang we in die situatie zitten, blijft de afschaffing van de professionele diesel – een kostprijsverhoging van 4 % voor de doorsnee transportonderneming – een no pasarán. De Belgische fiscaliteit in het algemeen is zo al te penaliserend voor de transporteurs. Zij mogen niet gestraft worden voor iets waar ze absoluut niks kunnen aan doen. Die logica blijft FEBETRA met hand en tand verdedigen op het federaal en het Europees beleidsniveau.

Philippe Degraef
Directeur Febetra

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners