fr

Editoriaal van de maand

PROFESSIONELE DIESEL MOET BLIJVEN, ZOLANG ER GEEN ALTERNATIEVEN ZIJN

Trucks op fossiele diesel zullen op termijn uit het straatbeeld verdwijnen, omdat het nu eenmaal totaal uitgesloten is om met fossiele diesel als dominante brandstof de ambitieuze klimaatdoelstellingen die Europa oplegt, te halen. Koolstofarmere en koolstofvrije energiebronnen, zoals HVO, elektriciteit of waterstof – om er maar enkele te noemen – zullen de plaats innemen van onze oude, vertrouwde fossiele diesel. Maar zover zijn we bijlange nog niet.

Transporteurs zijn volkomen bereid om hun verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Willens nillens blijven ze voorlopig nog voor 98 % afhankelijk van diesel. Niet omdat ze van slechte wil zijn en het vertikken om in waterstoftrucks of elektrische vrachtwagens te investeren. Wel, omdat die voertuigen ofwel nog helemaal niet gecommercialiseerd worden, ofwel op operationeel, technisch, maar vooral financieel vlak geen haalbaar alternatief zijn voor de traditionele dieselvrachtwagen.

Zolang we in die patstelling zitten, zal het voornemen van Conner Rousseau om de professionele diesel af te schaffen op een no pasarán van FEBETRA blijven stuiten. De voorzitter van Vooruit vindt het niet kunnen dat ons land een fossiele brandstof subsidieert. Tja, wij, van onze kant, vinden het niet kunnen dat ons land arbeid kapot belast. Zeker niet in een sector zoals de onze, die in een zeer internationale context moet opboksen tegen concurrenten uit heel Europa.

De Belgische fiscaliteit in het algemeen is zo al te penaliserend voor onze transporteurs. Hen daarenboven nog eens extra bestraffen voor iets waar zij absoluut niks kunnen aan doen, dat kan helemaal niet door de beugel.  Die logica zal FEBETRA met hand en tand blijven verdedigen op het federaal en het Europees beleidsniveau.

 

Philippe DEGRAEF

Directeur FEBETRA

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners