fr

Editoriaal van de maand

 Het mobiliteitspakket, plussen en minnen

Nu het coronavirus de actualiteit beheerst, zou men bijna vergeten dat er nog andere dossiers zijn die ook een impact zullen hebben op de transportsector. Zoals het “Mobiliteitspakket” bijvoorbeeld, waarvan de wetgevende teksten eind juli zijn gepubliceerd. Jarenlang is er heftig gediscussieerd tussen aanhangers van een eerder strikte omkadering, die de machtsverhoudingen tussen de transporteurs uit de verschillende lidstaten opnieuw in evenwicht moest brengen, en voorstanders van een meer liberale aanpak.

Rechtvaardige, duidelijke en uniforme transportregels, dat was de doelstelling die Europa nastreefde. Is die missie geslaagd? Niet echt. Het was zeker mogelijk, beter te doen. Zoals bijna elk compromis, bestaat het pakket uit een hoop plussen en minnen. Op sommige punten, is er vooruitgang geboekt. Op andere vlakken, is het eindresultaat ronduit teleurstellend.

Dat laatste geldt vooral voor de cabotage, die door FEBETRA steeds werd beschouwd als het belangrijkste luik van het mobiliteitspakket. De nieuwe regels, met in het bijzonder de “cooling-offperiode” van vier dagen, zijn onverteerbaar voor onze Belgische vervoerders. Hun cabotage-activiteiten in Frankrijk en Duitsland zullen in de toekomst fors beperkt worden.

Maar, laten we eerlijk zijn, er zijn ook positieve aspecten, zoals een wettelijke omkadering voor bestelwagens van meer dan 2,5 ton die gebruikt worden bij internationaal goederenvervoer. Het heeft tijd gekost, maar Europa heeft uiteindelijk toch orde geschapen in een segment waarin quasi alles mogelijk en toegelaten was. Het einde van de onduidelijkheid wat betreft de gevallen waarin de detacheringsregels gelden, vormt ook een grote stap voorwaarts.

In België zullen de gewesten vooral met elkaar moeten overleggen en alles in het werk stellen opdat de normen en bepalingen rond de toegang tot het beroep dezelfde worden voor Vlaamse, Waalse en Brusselse transporteurs. Om een bijkomende kakafonie absoluut te vermijden, heeft FEBETRA nu al contact opgenomen met de regionale ministers.

Alles wat u steeds wilde weten over het mobiliteitspakket vindt u uitgebreid in deze maandelijkse Transpo. Aarzel niet om FEBETRA te contacteren voor elke verduidelijking die u nodig acht. Onze experts zullen u graag helpen.

 

Philippe Degraef
Directeur Febetra

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners