fr

Editoriaal van de maand

MOBILITY PACKAGE, WE ZIJN ER NOG LANG NIET

In februari dit jaar werden de belangrijkste luiken van het Mobility Package van kracht. We zijn intussen acht maanden verder. Tijd om een eerste, voorlopige balans op te maken.

Het minste dat kan gesteld worden, is dat er nog veel onduidelijkheid heerst. Dat is niet zo verwonderlijk. De compromisteksten, die heel moeizaam tot stand kwamen en uiteindelijk afgeklopt werden, bevatten af en toe zulke vage bewoordingen dat niemand echt weet hoe ze precies geïnterpreteerd moeten worden. De Europese Commissie probeert hier wel een mouw aan te passen door regelmatig Q&A’s te publiceren. Soms brengen die verheldering, maar andere keren blijven ze minstens even sibillijns als de wetteksten zelf.

Een duidelijke, niet voor interpretatie vatbare transportwetgeving was één van de nobele doelstellingen die Europa met haar Mobility Package terecht nastreefde. Het eindresultaat is vrij bedroevend. Tal van vragen blijven nog onbeantwoord. Die onduidelijkheid of onzekerheid is bijzonder frustrerend voor ondernemers. Zij kunnen met de beste wil van de wereld nergens bevestiging krijgen of ze al dan niet goed bezig zijn.

Voor de concrete invulling van een aantal items die verband houden met de toegang tot de markt en met de toegang tot het beroep, beschikken de lidstaten over een zekere manoeuvreerruimte. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de manier waarop de financiële draagkracht aangetoond kan worden en voor het bedrag van de financiële draagkracht in het geval een onderneming enkel bestelwagens met een MTM van meer dan 3,5 ton heeft. Of nog voor het al dan niet gelijkschakelen van een nationaal voor- of natraject in het kader van gecombineerd vervoer met een cabotagerit.

Vermits de toegang tot het beroep en tot de markt regionale bevoegdheden zijn, zijn de gewesten aan zet. Alleen oefenen de gewesten, bij gebrek aan middelen en aan personeel, die bevoegdheden nog altijd niet uit en worden er bij ons dan ook geen knopen doorgehakt of geen keuzes gemaakt die het transportlandschap de komende jaren mee vorm zullen geven. Om diezelfde reden bestaan er bij ons ook nog geen specifieke boetes voor inbreuken op nieuwe bepalingen, zoals de return home van het motorvoertuig naar zijn land van inschrijving bijvoorbeeld.

Het zou overdreven zijn om te stellen dat het Mobility Package een maat voor niets is geweest. Dat het voorlopig de hooggespannen verwachtingen niet kon inlossen, is recent nog gebleken toen een expertenpanel het een onvoldoende gaf. We zijn er nog lang niet, zoveel is duidelijk.

Philippe DEGRAEF

Directeur FEBETRA

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners