Editoriaal van de maand

ZONDER GERICHTE ARBEIDSMIGRATIE REDDEN WE HET NIET

De chauffeurspopulatie vergrijst in snel tempo. Was 30 jaar geleden één op de vier vrachtwagenchauffeurs ouder dan 45 jaar, dan zijn er dat vandaag zomaar eventjes 57,2 %.  Laten we vooral niet blind zijn voor die demografische realiteit.

Er bestaat geen mirakeloplossing om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Mocht die wel bestaan, dan was die uiteraard al lang geïmplementeerd. Zelfs als we er via langer werken en via de activering van werklozen, langdurig zieken en niet-actieven in slagen om de werkzaamheidsgraad naar 80 % te tillen, dan nog zal dat niet volstaan om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.

Een deel van het antwoord kan van verder doorgedreven digitalisering en automatisering komen. De ene (deel)activiteit leent zich daar beter toe dan de andere.  De zelfrijdende vrachtwagen, zal in het beste geval maar in de verre toekomst soelaas brengen. De technologie vordert goed, maar het wettelijk kader moet nog zo goed als volledig uitgewerkt worden.

Gerichte arbeidsmigratie van buiten de EU ligt politiek zeer gevoelig, zeker voor laag geschoolden. Dit mag geen reden zijn om die piste zomaar van tafel te vegen. Voor specifieke knelpuntprofielen, als vrachtwagenchauffeur, wordt economische migratie vanuit landen met een arbeidsoverschot een noodzaak om de structurele krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Om elke zweem van sociale dumping meteen de kop in te drukken, benadrukt Febetra dat de buitenlandse arbeidskrachten uiteraard eenzelfde arbeidscontract met dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden moeten genieten als hun Belgische collega’s.

In tegenstelling tot wat in sommige kringen beweerd wordt, is migratie niet noodzakelijk een kost. Gerichte migratie kan wel degelijk een win-win-win oplossing zijn. Transporteurs kunnen meer omzet draaien, terwijl de arbeidsmigranten zich nuttig maken en een deftig loon (Belgische loonvoorwaarden!) verdienen. Bovendien profiteert de samenleving van de extra sociale zekerheidsbijdragen, die er uiteraard niet zijn wanneer de buitenlandse werkkrachten hier via detachering of allerlei louche constructies aan de slag gaan.

Philippe DEGRAEF

Directeur FEBETRA

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners