fr

Editoriaal van de maand

Wat komt er allemaal op ons af?

We zijn alweer in de periode aanbeland waarin we niet alleen even in de achteruitkijkspiegel kijken, maar vooral vooruit blikken op wat er de volgende twaalf maanden op ons zal afkomen.

Wat komt er in 2020 op ons af? De verdere concretisering van het Mobility Package, waarover na meer dan twee jaar onderhandelen een consensus bereikt kon worden. In december mondde de vierde triloog, tegen alle verwachtingen in, uit op een voorlopig akkoord dat de komende maanden verder gefinetuned zal worden en grotendeels zal bepalen hoe het transportlandschap er de komende 15 jaar zal uitzien. Zoals dat altijd het geval is met een compromis, is de uitkomst op een aantal vlakken, zoals de toekomstige wettelijke omkadering van het goederenvervoer met bestelwagens, positief en smaakt die op een aantal andere vlakken, zoals de cabotage, heel wrang.

De brexit is nog zo’n dossier dat al jaren aansleept. Op één cruciale vraag kennen we na jaren spanning en chaos nu eindelijk het antwoord. Met de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson zijn we nu quasi 100 % zeker dat de brexit, hoe betreurenswaardig ook, een feit wordt op 31 januari. Hoe de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er na de transitieperiode precies zullen uitzien, blijft koffiedikkijken. Febetra blijft hameren op een zo ondernemersvriendelijk mogelijke afronding van de scheidingsprocedure.

Last but not least, zal het klimaat een belangrijk aandachtspunt blijven in 2020. Dat staat in de sterren geschreven. In het kader van de klimaatdoelstellingen die gehaald moeten worden, zullen alle sectoren een inspanning moeten leveren. Uiteraard is ook de transportsector, die vandaag quasi voor 100 % dieselafhankelijk is, bereid om zijn verantwoordelijkheid ten volle op te nemen. Voorwaarde voor de onvermijdelijke energietransitie is evenwel, dat er snel degelijke en betaalbare emissievrije vrachtwagens gecommercialiseerd worden en dat er werk gemaakt wordt van de nodige bevoorradingsinfractructuur voor elektriciteit en waterstof.

Laten we vooral, ondanks alle dagelijkse beslommeringen, positief blijven en het vertrouwen in de toekomst bewaren. We wensen alle transporteurs en logistiekers in 2020 alvast het allerbeste toe, zowel op professioneel, als op familiaal vlak.

Philippe Degraef
Directeur Febetra

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners