fr

Editoriaal van de maand

Detacheringsregels streep door rekening van de belgen

Sinds 1 maart moeten werknemers en zelfstandigen die in Nederland gedetacheerd worden, via een digitaal portaal aangemeld worden. Nederland vervoegt hiermee het groepje landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk of Italië, waar dat al langer het geval is.

De nieuwe regels met heel de administratieve rompslomp die er komt bij kijken, kaderen in de strijd tegen sociale dumping. De doelstelling die nagestreefd wordt, is ongetwijfeld nobel. De manier waarop roept vraagtekens op. Voor Belgen bijvoorbeeld zijn de nieuwe administratieve verplichtingen een volkomen nutteloze extra kost. Omwille van het niveau van de Belgische lonen, kan er in het geval een Belgische chauffeur in Nederland gedetacheerd wordt, nooit ofte nimmer sprake zijn van sociale dumping. Vermits die vaststelling ook opgaat voor Luxemburgse chauffeurs en de Benelux ook op andere vlakken aparte regels heeft – denk maar aan de vrije cabotage – , vraagt Febetra voor een vrijstelling op Beneluxvlak.

Heel merkwaardig is dat onze noorderburen een veel ruimere invulling aan het begrip “Detachering” geven dan de toekomstige Europese lex specialis. De Nederlandse detacheringsregels gelden bij crosstrade, bij cabotage en bij bilateraal vervoer. Volgens Europa is er enkel in het geval van crosstrade en van cabotage sprake van detachering. Waarom onze Noorderburen roomser dan de paus willen zijn, is ons een raadsel. Welke ook de motivatie moge geweest zijn, wij verkiezen in elk geval de pragmatische houding van Luxemburg die in afwachting van de invoegetreding van de Europese lex specialis beslist heeft om zijn detacheringsregels on hold te zetten.

Als de Europese Commissie consequent is, dan start ze een inbreukprocedure op tegen Nederland, net als ze dat in het verleden in gelijkaardige zaken gedaan heeft tegen Duitsland en Frankrijk. Bezigheidstherapie, blijkt uit ervaring. Vijf jaar na de invoering van het Duits minimumloon en bijna vier jaar na de invoering van de Loi Macron is er immers nog steeds geen uitsluitsel of die regels de Europese toets doorstaan. Voor ondernemers die gewend zijn om kort op de bal te spelen, is het niet te vatten dat het een eeuwigheid duurt om te checken of een regel al dan niet een te grote belemmering vormt op het vrij verkeer van goederen en diensten. Tja, wij kunnen best begrijpen dat ondernemers het allemaal niet meer begrijpen.

 

Philippe Degraef
Directeur Febetra

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners