fr

CMR Verdrag Convention Übereinkommen Convention

 Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.), gesloten te Genève, 19 mei 1956 en het C.M.R.-Protocol gesloten te Genève, 15 juli 1978.

Leden kunnen dit Verdrag gratis downloaden via de rubriek “Goederenvervoer voor derden” van FebWeb, klik hier.

Prijs: 15 euro voor niet-leden (excl. BTW). Na ontvangst van de betaling wordt de elektronische versie toegestuurd aan het opgegeven mailadres.

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners