Arbeidstijd: Febetra sterk ontgoocheld over uitslag stemming Europees parlement

Vandaag heeft het Europees parlement gestemd over het voorstel om zelfstandige chauffeurs niet op te nemen in het toepassingsveld van de richtlijn betreffende de arbeidstijd.

Febetra kan maar niet begrijpen dat de meerderheid van de Europese parlementariërs voor de insluiting van de zelfstandige chauffeurs in de arbeidstijd hebben gestemd alhoewel er op het vlak van verkeersveiligheid en oneerlijke concurrentie geen enkel valabel argument te vinden was die deze insluiting noodzaakte.

Febetra is dan ook diep teleurgesteld dat de parlementariërs het blijkbaar nodig achten om zelfstandige chauffeurs het leven zuur te maken.

Febetra vraagt dan ook met aandrang aan de Europese commissie om de nodige stappen te zetten om deze situatie recht te zetten.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners