Febetra vraagt aan controlediensten om rekening te houden met extreme weersomstandigheden

Febetra roept de controlediensten op om zich van hun meest menselijke kant te tonen en bij controles op de rij- en rusttijden rekening te houden met de uitzonderlijke weersomstandigheden die een groot deel van Europa verlamd hebben.

Vervoerders en chauffeurs werden de afgelopen dagen in binnen- en buitenland geconfronteerd met verkeersomstandigheden die alles behalve normaal te noemen waren omwille van de veelvuldige rijverboden, die vaak helemaal niet op voorhand aangekondigd waren. Duizenden chauffeurs zijn de afgelopen dagen naar parkings afgeleid of hebben op bevel van de politie ettelijke uren moeten wachten op een pechstrook. De weersomstandigheden en de maatregelen die vele wegbeheerders genomen hebben, hebben de planning van de transportondernemingen volledig in de war doen lopen.

In normale omstandigheden vergt het correct naleven van de rij- en rusttijden een flinke dosis vooruitziendheid en organisatietalent. Door de extreme weersomstandigheden zijn vrachtwagenchauffeurs de afgelopen dagen in situaties terecht gekomen waarin overtredingen op de rij-en rusttijden nog nauwelijks te vermijden waren.

Febetra hoopt ten stelligste dat de controlediensten bij controles op de rij- en rusttijden rekening zullen houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

Dit is des te meer nodig daar die overtredingen bij een controle langs de weg tot 28 dagen na de feiten in heel de Europese Unie geverbaliseerd kunnen worden. Het zou hemeltergend zijn, mochten chauffeurs retroactief beboet worden voor overtredingen die zij met de beste wil van de wereld onmogelijk konden vermijden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners