EU-voorzitterschap niet ten koste van transportbegeleiding

Nieuwe wetgeving uitzonderlijk vervoer benadeelt de transportondernemingen

Transport en Logistiek Vlaanderen, voorheen SAV, en Febetra zijn niet te spreken over de nieuwe procedure en voorwaarden voor het begeleiden van uitzonderlijke transporten. Volgens beide organisaties is de nieuwe wetgeving geschreven op maat van de grote bedrijven en zal deze enkel de kosten doen stijgen.

De nieuwe procedure hangt samen met een Koninklijk Besluit op het uitzonderlijk vervoer dat meer bevoegdheden geeft aan de begeleiders van exceptionele transporten.  De bedoeling van deze wetgeving is om de politie te ontlasten van deze begeleidingen. Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen zijn op zich niet gekant tegen meer bevoegdheden en zijn in dat verband vragende partij voor een gedegen opleiding begeleider uitzonderlijk vervoer.

De nieuwe wetgeving, die het begeleiden van exceptionele transporten onder de bewakingswetgeving plaatst, wordt nu echter onder tijdsdruk van het nakende Belgische EU-voorzitterschap – die alle politiecapaciteit zal opslorpen – doorgedrukt zonder dat er voorafgaand grondig overleg geweest is met de sector. Zo werd de specifieke voorwaarde opgelegd dat een kandidaat-onderneming moet beschikken over minimum 3 begeleidingsvoertuigen én 3 begeleiders in loondienst, dit zonder het minste overleg. Het gros van de begeleidingen vereist nochtans slechts 1 of 2 begeleidingsvoertuigen. Ook over de vorm en de inhoud van de opleiding werd nooit overleg gepleegd.

De regeling is duidelijk op maat van de grote bedrijven geschreven waardoor de transportondernemingen, die totnutoe zelf hun begeleidingen verzorgen, door deze extreme voorwaarden gedwongen worden om deze activiteit stop te zetten.

De zeer strenge voorwaarden impliceren bovendien aanzienlijke meerkosten die zeer moeilijk gerecupereerd kunnen worden. Transportondernemingen, die zich gespecialiseerd hebben in exceptionele transporten met 1 à 2 begeleidingsvoertuigen, zullen hierdoor geheel uit de markt geconcurreerd worden ten voordele van de grote bedrijven en private begeleidingsfirma’s die zo in een nog sterkere positie zullen komen.

Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra klagen ook aan dat de opleiding van het leidinggevend personeel die nu voorzien wordt, zuiver op private bewaking gericht is en dus niet op het begeleiden van exceptionele transporten. Voor de vervoerders moet de opleiding in de eerste plaats op de verkeersveiligheid gericht zijn.

Over deze 2 aspecten wensen Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen daarom dringend overleg met de bevoegde minister om tot een werkbare oplossing te komen.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners