Ladingbeveiliging: vervoerders en verladers werken samen

Op 10 september 2009 werd nieuwe wetgeving rond ladingbeveiliging van kracht.

Deze nieuwe wetgeving bevat een reeks verplichtingen die er voor moeten zorgen dat de goederen op vrachtvoertuigen naar behoren gestuwd en beveiligd zijn, vóór de voertuigen zich op de openbare weg begeven.

Deze wettelijke bepalingen moeten zowel door de vervoerder als door de verlader nageleefd worden.

Om in de praktijk tot een optimale invulling van deze nieuwe regelgeving te komen, is dus een goede samenwerking en overleg tussen de vervoersondernemingen en verladers essentieel.

Om deze samenwerking te bevorderen en te vergemakkelijken hebben de erkende vervoersorganisaties Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR enerzijds, en de organisatie van verladers O.T.M. anderzijds, een document uitgewerkt dat de uitwisseling van informatie moet vergemakkelijken.

Bedoeling is dat de verlader/opdrachtgever dit document invult en dit samen met de transportaanvraag naar de vervoerder stuurt. Dit document vermeldt onder andere het brutogewicht en de afmetingen van de lading, de specifiek te gebruiken sjormethodes en is gebaseerd op de “Algemene voorwaarden ladingzekering” die recent door de drie erkende vervoersfederaties werden gepubliceerd.

Dankzij de informatie vervat in dit document, kan de vervoerder, indien hij instaat voor het laden van het voertuig, de lading naar behoren stuwen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners