fr

Jaar archieven: 2010

Staking Franse spoorwegen treft Belgische vervoerders

Sinds bijna twee weken zijn er stakingen aan de gang bij de Franse spoorwegen (SNCF). Deze stakingen treffen vooral het vrachtvervoer per spoor. Belgische vervoerders die gespecialiseerd zijn in gecombineerd vervoer weg/spoor worden zwaar getroffen door deze staking aangezien deze transporten quasi volledig stil liggen. Febetra is ervan overtuigd dat spoor en weg complementair zijn […]

Masterplan 2020: Febetra heeft gemengde gevoelens

Febetra heeft kennis genomen van het door de Vlaamse regering voorgestelde Masterplan 2020. Het betreft een ambitieus plan met talrijke positieve elementen zoals de aanpak van de E34/E313, de E19 en de A12 zuid, de aanleg van de A102 en het scheiden van doorgaand en stedelijk verkeer. Febetra kan deze beslissingen enkel maar toejuichen. Febetra […]

Douaniers maken misbruik van hun politionele bevoegdheid

Febetra heeft met grote verbazing kennis genomen van de voor morgen aangekondigde acties door de douane. Douaniers plannen controles op het vrachtvervoer om te protesteren tegen de geplande overstap van zo’n driehonderd personeelsleden van het ministerie van Financiën naar de Vlaamse Gemeenschap. Febetra betwist uiteraard niet het nut van controles wanneer ze tot doel hebben […]

SAV en Febetra vragen overheid goede voornemens voor de transportsector

Net zoals in 2009, hielden SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febetra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, op 12 januari hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, die symbool staat voor de nauwe samenwerking tussen beide organisaties. 2009 was ook voor de transportsector een rampjaar waarbij een gemiddelde omzetdaling […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners