Rijverbod in Wallonië: Febetra veroordeelt ten stelligste deze maatregel en het gebrek aan communicatie en overleg

Febetra, Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners keurt ten stelligste de maatregel af van Minister Lutgen die een rijverbod instelt voor vrachtwagens vanaf 14u30 op het volledige grondgebied van de provincies Luik, Luxemburg en Namen.

Deze maatregel werd genomen zonder enig overleg met onze sector die de maatregel via de pers heeft moeten vernemen. Het gaat hier over een manifest gebrek aan communicatie, hetgeen wij diep betreuren en het toont aan dat het gaat over een maatregel die “snel snel” genomen is.

Febetra kan enkel maar vaststellen dat de verkeersproblemen ten gevolge van de sneeuwval die plaatsvond in de maand februari niet geleid hebben tot het nemen van maatregelen die vermijden dat dergelijke situaties zich herhalen.

Vanaf 14u30 zullen de vrachtwagens verplicht worden om halt te houden op de pechstroken en parkings terwijl men heel goed weet dat de parkingcapaciteit al verre van voldoende is onder normale omstandigheden.

Febetra kan begrijpen dat de maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar is van mening dat deze maatregel buiten alle proportie is en dat Minister Lutgen geen enkele rekening houdt met de economische impact van deze maatregel.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners