Containervervoerders pleiten voor meer milieubewustzijn bij de rederij MSC

Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen hekelen de tijdrovende en omslachtige procedure van MSC voor het hergebruik van containers

Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra vragen aan MSC dat vervoerders zelf het hergebruik van containers kunnen organiseren.

Momenteel moet een in de haven van Antwerpen aangekomen volle container, na afladen bij de klant leeg teruggebracht worden naar een containerdepot. Zelfs al krijgt de vervoerder ondertussen de opdracht om bij een andere klant een lege container te gaan afzetten, mag hij deze lege container hiervoor niet gebruiken. MSC wil dit slechts toelaten indien de klant of de expediteur, via een omslachtige en tijdrovende procedure, rechtstreeks aan MSC de toelating vraagt. Deze inefficiënte procedure wordt logischerwijze slecht bitter weinig gebruikt in de praktijk.

Hierdoor worden er nutteloze kilometers gereden, wat uiteraard zijn impact heeft op het milieu en op de mobiliteit.

Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen zijn erg verwonderd dat de rederij MSC gekant is tegen een geoptimaliseerde en milieuvriendelijker transportorganisatie van containers.

Uit de praktijkervaring met andere rederijen, die wel toelaten dat de vervoerder rechtstreeks het hergebruiken van een container aanvraagt, blijkt duidelijk dat dit een win-win situatie is voor beide partijen: minder nutteloze kilometers, minder files aan de containerdepots, een betere optimalisatie van de import – export planning op de terminals en een vermindering van het intern havenverkeer.

Bovendien blijkt dat MSC deze werkwijze wel toelaat in de haven van Rotterdam. Waarom er twee maten en twee gewichten gehanteerd worden, is absoluut niet duidelijk.

Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra onderstrepen dat er op het vlak van milieu geen wonderoplossingen bestaan. De transportsector is zeker bereid om de nodige inspanningen te leveren, maar eenieder moet zijn steentje bijdragen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners