fr

Jaar archieven: 2014

Uitreiking IRU diploma’s

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer.   Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media […]

Rijbewijs met punten: Febetra voorstander van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Vandaag ligt het rijbewijs met punten op de tafel van de onderhandelaars. Verkeersveiligheid is een topprioriteit voor Febetra. Onze organisatie is zeker niet gekant tegen het rijbewijs met punten voor zover met volgende elementen wordt rekening gehouden: Een goede kennis van de oorzaken van ongevallen is noodzakelijk indien men correctieve acties wil nemen en doeltreffende […]

Kwaliteitssprong nodig voor technische keuring – Enquête transportsector toont eensgezinde roep om verandering

Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR hebben bij hun leden in een gezamenlijke enquête gepeild naar hoe zij de technische controle naar de toekomst toe willen zien evolueren. Cruciaal daarbij stond ook de huidige dienstverlening. Opvallend bij de resultaten is de eensgezindheid bij de vervoersondernemingen over de te bewandelen weg: –    93,87 % is […]

Enquête – wat is de impact van de uitbreiding van de Europese Unie op het Belgisch wegvervoer 10 jaar later?

Tien jaar geleden werd de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. In 2005 publiceerde Febetra enkele concrete gegevens over de invloed van de uitbreiding op het Belgische goederenvervoer. Deze waren weinig hoopvol. De Belgische vervoerder verloor meer en meer terrein op de internationale markt en moest zich voornamelijk terugplooien op de nationale transportmarkt. Dankzij […]

Febetra heeft nieuwe Raad van Beheer

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 30 juni plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Philippe ‘s Heeren (TTS SA) Benny Smets (Ninatrans NV) Roland Peeters (Peethultra Transport BVBA) Hans D’Eer (D’Eer […]

Maten en gewichten vrachtwagens – Europees Parlement niet coherent qua duurzaamheid

Vandaag heeft het Europees parlement zich in plenaire zitting uitgesproken over de herziening van de Europese richtlijn inzake de maten en gewichten van o.a. vrachtwagens. Febetra betreurt dat het Europees parlement een aantal voorstellen niet steunt en dus blijk geeft van een gebrek aan coherent beleid qua duurzaamheid. De Europese parlementariërs kiezen duidelijk voor meer […]

Febetra en TLV: concurrentiepositie Belgische vervoerders moet beter

Op 27 januari hielden TLV en Febetra voor de vijfde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie, die symbool staat voor de nauwe en vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties in een steeds groeiend aantal dossiers op Europees, op federaal en op regionaal vlak. Voor Febetra en TLV is een goede werking van de transportmarkt slechts mogelijk indien de […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners