Kwaliteitssprong nodig voor technische keuring – Enquête transportsector toont eensgezinde roep om verandering

Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR hebben bij hun leden in een gezamenlijke enquête gepeild naar hoe zij de technische controle naar de toekomst toe willen zien evolueren. Cruciaal daarbij stond ook de huidige dienstverlening.

Opvallend bij de resultaten is de eensgezindheid bij de vervoersondernemingen over de te bewandelen weg:

–    93,87 % is van oordeel dat wanneer na herstel van een tekortkoming een groene kaart wordt afgeleverd bij de herkeuring, dezelfde basisperiodiciteit zou moeten worden toegekend als bij eerste keuring.

–    92,79 % van de ondervraagden wil dat de periodieke technische keuring van ADR-voertuigen jaarlijks wordt zoals in de buurlanden, in plaats van om de 6 maanden.

–    93,55 % is de mening toegedaan dat wie zijn voertuig tijdelijk buiten gebruik stelt, de keuring moet kunnen schorsen, zodat een malus voor laattijdige aanbieding kan vermeden worden.

Voorts doen de transporteurs nog een flink aantal suggesties voor de verbetering of hervorming van de technische controle. Ze willen onder meer ruimere openingstijden, en een vermindering van de wachttijden. Tot slot blijkt er een breed draagvlak voor de uitbreiding van het systeem van de erkende werkplaatsen naar Nederlands model.

Binnenkort gaan UPTR, TLV en Febetra in overleg met GOCA, de overkoepelende organisatie van de keuringstations. De resultaten van deze enquête vormen het uitgangspunt van de gesprekken voor de transportsector.

Sinds 1 juli 2014 zijn de Gewesten bevoegd voor de technische keuring. Ook de nieuwe gewestelijk bevoegde ministers zullen van Febetra, UPTR en TLV de resultaten van de enquête voorgelegd krijgen met het dringend verzoek hun beleid af te stemmen op de wensen van de sector.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners