Maten en gewichten vrachtwagens – Europees Parlement niet coherent qua duurzaamheid

Vandaag heeft het Europees parlement zich in plenaire zitting uitgesproken over de herziening van de Europese richtlijn inzake de maten en gewichten van o.a. vrachtwagens. Febetra betreurt dat het Europees parlement een aantal voorstellen niet steunt en dus blijk geeft van een gebrek aan coherent beleid qua duurzaamheid.

De Europese parlementariërs kiezen duidelijk voor meer aerodynamische vrachtwagens en stemmen in met maatregelen die het nadeel van extra gewicht bij alternatieve aandrijfsystemen deels wegwerken. Dit zijn uiteraard beslissingen die duurzaam transport ondersteunen. Het Europees parlement weigert daarentegen echter grensoverschrijdend vervoer met 44 ton en ecocombi’s.

Het niet toelaten van bilaterale akkoorden tussen Lidstaten voor het grensoverschrijdend vervoer met 44 ton staat in schril contrast met het feit dat het Europees parlement in dezelfde tekst, de Europese commissie vraagt om dringend werk te maken van maatregelen ter vermindering van het aantal lege ritten in het goederenvervoer over de weg. België en Frankrijk laten op hun grondgebied 44 ton toe, maar bij een transport tussen deze twee Lidstaten mag slechts met 40 ton worden gereden. Zo rijden alle Belgische voertuigen met bestemming Frankrijk momenteel voor 10% leeg. Febetra betreurt dan ook dat Europa geen einde wil maken aan deze absurde situatie.

Ook het grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s wordt niet toegelaten. Nochtans dragen ecocombi’s ontegensprekelijk bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot en tot een efficiënter transport.

Tenslotte vindt Febetra het een gemiste kans dat de herziening van de richtlijn de medeverantwoordelijkheid van de verlader bij overlading niet integreert. Het is enkel bij overlading van containers dat de richtlijn voorziet dat zowel vervoerder als verlader beboet kunnen worden. Het goederenvervoer over de weg beperkt zich echter niet enkel tot containers.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners