Rijbewijs met punten: Febetra voorstander van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Vandaag ligt het rijbewijs met punten op de tafel van de onderhandelaars.

Verkeersveiligheid is een topprioriteit voor Febetra. Onze organisatie is zeker niet gekant tegen het rijbewijs met punten voor zover met volgende elementen wordt rekening gehouden:

    • Een goede kennis van de oorzaken van ongevallen is noodzakelijk indien men correctieve acties wil nemen en doeltreffende maatregelen wil treffen. Precies om die redenen is er in ons land nood aan een instituut voor accidentologie die diepte-onderzoeken uitvoert bij ongevallen.
    • Febetra onderstreept dat de verbetering van de verkeersveiligheid in een globaal en coherent beleid moet kaderen. Een geïsoleerde maatregel, zoals de invoering van een puntenrijbewijs, zal niet volstaan om de ambitieuze doelstellingen te bereiken.
    • Bij het rijbewijs met punten dient men erover te waken dat de rechten van de verdediging worden gevrijwaard. Het mag geen blind automatisme zijn.

Verder vraagt onze organisatie dat de overheid het nodig overleg met de betrokken sectoren voorziet.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners