fr

Jaar archieven: 2012

TLV en Febetra stellen dialoog met vakbonden voor

Werkgevers begrijpen frustraties maar betreuren methode Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageren gezamenlijk op de actie in en rond Brussel van vrachtwagenchauffeurs. De Europese eenmaking in het wegvervoer heeft ongewenste gevolgen, die de werkgevers al 10 jaar geleden voorspelden. Tegelijk vinden beide werkgeversorganisaties dat de gekozen methode, zelfs zonder verkeershinder, niet het juiste […]

Nieuwe digitale tachograaf: Parlement laat sector met gemengde gevoelens achter

Gisteren vond in het Europees parlement de stemming plaats betreffende de nieuwe digitale tachograaf. Febetra verwelkomt de bevestiging dat het patronaal attest van non-activiteit, dat chauffeurs in het voertuig moeten bijhebben om hun afwezigheden te staven, wordt afgeschaft. Het wegvervoer is immers de enige sector waar men zijn afwezigheden dient te verantwoorden. In geen enkele […]

Febetra heeft bedenkingen bij rapport der wijzen

Vandaag heeft de Europese commissie het rapport der wijzen over de openstelling van de Europese transportmarkt bekend gemaakt. Dit rapport focust op 4 thema’s: het tekort aan chauffeurs, controles, cabotage en innovatie. Het rapport der wijzen stelt maatregelen voor om het imago van het wegvervoer te verbeteren en zodoende meer chauffeurs naar de sector te […]

Febetra heeft nieuwe Raad van beheer

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 18 juni plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Jean-Claude Delen (DHL Global Forwarding NV) Luc Driessen (Ewals Cargo Care NV) Vincent Gaillard (Jekatrans SA) Didier […]

Febetra en TLV vrezen zware tijden voor Belgische transportsector

Op 23 januari hielden Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de vierde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie. Het belang van de Belgische transport- en logistieke sector in onze economie wordt al te vaak onderschat. Deze sector zorgt immers voor minstens 250.000 directe banen in ons land en vertegenwoordigt 10% van het BBP als je de […]

Febetra voorstander van promille voor beroepschauffeurs

Naar aanleiding van het voorstel van Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, herhaalt Febetra haar vraag om de alcohollimiet voor vrachtwagenchauffeurs te verlagen naar 0 promille. Het gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer is een problematiek waarmee alle sectoren geconfronteerd worden. In de sector van het goederenvervoer over de weg zijn de mogelijke materiële […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners