Febetra en TLV vrezen zware tijden voor Belgische transportsector

Op 23 januari hielden Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de vierde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie.

Het belang van de Belgische transport- en logistieke sector in onze economie wordt al te vaak onderschat. Deze sector zorgt immers voor minstens 250.000 directe banen in ons land en vertegenwoordigt 10% van het BBP als je de indirecte jobs erbij neemt.

Nochtans dient de Belgische transportindustrie het hoofd te bieden aan een aantal bedreigingen en beide voorzitters vroegen, in aanwezigheid van Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming, Melchior Wathelet om samen met hun organisaties het voortbestaan van de sector te ondersteunen.

Willy Van Loon, voorzitter van Febetra, verwees enerzijds naar de steeds stijgende kosten en anderzijds naar de aanhoudende neerwaartse druk op de transportprijzen. In 2011 steeg de kostprijs met bijna 4,5% in het algemeen nationaal vervoer en alles wijst erop dat de dieselprijs zal blijven stijgen in 2012. Bovendien werd op 1 januari 2012 een loonindexering toegepast van niet minder dan 3,20%. Hoe moeilijk het ook is, toch vroeg hij aan de vervoerders om niet zomaar de tarieven te laten zaken onder druk van de klant. Verder wensen beide organisaties denkpistes te bespreken met de overheid om de torenhoge loonkost in de sector aan te pakken. Hierbij wordt gedacht aan een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op niet-productieve uren.

Het toerekenen van de externe kosten aan het wegvervoer, werd beslist door Europa en dreigt zijn toepassing te vinden in de kilometerheffing die de gewesten wensen in te voeren. Rudy Maes, voorzitter van TLV, vroeg om hierbij het belang van logistiek en transport voor onze Belgische economie niet uit het oog te verliezen en hij eiste bovendien dat Europa het toerekenen van externe kosten ook zou invoeren voor de andere transportmodi.

Europa buigt zich momenteel ook over de herziening van de energiebelastingrichtlijn. In het huidig voorstel is er geen spoor meer terug te vinden van de professionele diesel. Deze professionele diesel, waarvoor de sector hard heeft moeten vechten, zorgt er nochtans voor dat Belgische bedrijven het hoofd nog een beetje boven water kunnen houden. Verder mag men niet uit het oog verliezen dat er voor vrachtwagens geen alternatieve aandrijving bestaat die grootschalig kan ingezet worden. Vervoerders willen wel, maar kunnen niet omdat er gewoonweg geen alternatieven zijn.

Beide organisaties vroegen ook een oplossing voor dossiers die al een aantal jaren aanslepen: een versoepeling van het inhaalverbod, een aanpassing van het bonus-malussysteem voor de technische controle maar vooral ook de oneerlijke concurrentie van landbouwtractoren die o.a. bij wegenwerken worden ingezet, maar die blijven genieten van allerlei voordelen zoals rode diesel, geen rij- en rusttijden, geen periodieke technische keuring, geen eurovignet, enz. In 2011 werd samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de landbouwsector een oplossing uitgewerkt. De sector vraagt dan ook met aandrang aan de Staatssecretaris om dit voorstel zo spoedig mogelijk in de nodige wetteksten om te zetten.

Het proefproject met ecocombis dat in steeds meer landen tot een echte praktijktest wordt omgezet, blijft ook nog steeds aanslepen. Febetra en TLV vrezen dat België de boot zal missen indien onze overheden blijven talmen. De sector gelooft dat logistiek en transport belangrijke troeven zijn voor ons land. Zonder innovatie en ondersteuning van de overheid, kan ons land zich echter niet blijven ontwikkelen tot logistiek platform.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners