Federaties “Transport en logistiek” doen 12 aanbevelingen om de toekomst van de Belgische ondernemingen veilig te stellen

Febetra, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, hebben in de zomer beslist om de bestaande samenwerking te versterken, wat op termijn in een fusie kan uitmonden. In de overtuiging dat een nauwere samenwerking, zeker in de huidige economisch turbulente periode, de sector in zijn geheel alleen maar ten goede zal komen, hebben de drie federaties zich samen gebogen over maatregelen die de Belgische sector zullen helpen om opnieuw uit het dal te kruipen. De 12 prioriteiten in bijlage zijn het eerste resultaat van hun formele samenwerking.

Vertrekkend vanuit de filosofie dat kritiek maar waard is, wat het alternatief waard is, hebben zij zich niet tevreden willen stellen met het zaaien van vraagtekens, maar hebben zij ook doelbewust richtingaanwijzers willen planten. In het 12-puntenprogramma worden voor de voornaamste problemen, waarmee de Belgische sector momenteel af te rekenen krijgt, aanbevelingen geformuleerd aan het adres van het beleid. Steeds met dezelfde doelstelling voor ogen: de Belgische sector meer armslag en meer vertrouwen in de toekomst geven.

De 12 prioriteiten zullen nader toegelicht worden op de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie die de drie federaties voor transport en logistiek de eerste maal samen organiseren op 7 januari 2013.

Bijlage: 12-puntenprogramma Febetra-TLV-UPTR

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners