Febetra heeft bedenkingen bij rapport der wijzen

Vandaag heeft de Europese commissie het rapport der wijzen over de openstelling van de Europese transportmarkt bekend gemaakt. Dit rapport focust op 4 thema’s: het tekort aan chauffeurs, controles, cabotage en innovatie.

Het rapport der wijzen stelt maatregelen voor om het imago van het wegvervoer te verbeteren en zodoende meer chauffeurs naar de sector te leiden. Het rapport vindt ook dat de Europese commissie innovatie binnen de sector moet ondersteunen.

Febetra juicht dergelijke voorstellen uiteraard toe.

Wat de controles en de cabotage betreffen vindt Febetra echter dat concrete maatregelen om illegale cabotage en oneerlijke concurrentie op een efficiënte manier te bestrijden, ontbreken. Het voorstel dat werd uitgewerkt in dit rapport is bovendien uitermate complex.

Het rapport maakt een onderscheid tussen cabotage, in navolging van een internationale rit en cabotage die niet moet voorafgegaan worden door een internationale rit, de zogenaamde zuivere cabotage.

Voor Febetra kan het niet zijn dat deze zuivere cabotage wordt toegelaten zolang er geen grotere harmonisatie is van de loonkost binnen de Europese Unie. Deze zuivere cabotage zou moeten gepaard gaan met een verplichte registratie, maar Febetra heeft sterke twijfels over de effectiviteit en de handhaafbaarheid van dergelijke maatregel. Cabotage wordt in België nu al amper gecontroleerd. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van de Belgische transporteurs, die niet alleen al met een concurrentiehandicap geconfronteerd worden in internationaal transport, maar die nu ook worden aangevallen op de eigen nationale transportmarkt.

Een reglementering is pas zinvol en heeft slechts toegevoegde waarde voor zover zij ook daadwerkelijk en efficiënt kan gecontroleerd worden. De voorgestelde reglementering inzake cabotage biedt helemaal geen garanties op dit vlak.

Febetra pleit bijgevolg voor het behoud van de huidige regeling met naar de toekomst toe een stapsgewijze verdere liberalisering in functie van de vooruitgang die er geboekt zal worden, vooral inzake sociale harmonisatie.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners