Containersoap Antwerpen – nieuwste aflevering

De laatste maanden worden containervervoerders geconfronteerd met extreem lange wachttijden op kaai 1700 van DP World.

Jouw beroepsorganisaties zijn in permanente dialoog met de uitbater van de kaai. Maar die gesprekken hebben nog niet geleid tot een structurele verbetering, integendeel. Er werden door DP World weliswaar een aantal nieuwe maatregelen geïmplementeerd. Spookslots worden aangepakt, en exportcontainers korter voor afvaart op de kaai toelaten moet ruimte op de kaai vrij maken. Maar het fundamenteel probleem is dat de capaciteit van deze terminal fundamenteel te laag is voor de grote toevloed aan containers. De wereldwijde containertrafiek zal ook de komende drie tot zes maanden blijven pieken. Dat de maatregelen dus onvoldoende zullen zijn om de wachttijden fundamenteel te verminderen, en zo de transporteur uit de wind zetten, is dus evident.

Kostprijs 1 uur stilstand

Voor de transporteurs is de maat vol. Vervoerders kunnen niet langer de kostprijs van alle oplopende kosten slikken. Febetra, TLV en UPTR raden hun leden dan ook ten stelligste aan om in hun transportprijs alle gemaakte kosten op te nemen willen ze hun voortbestaan niet in het gedrang brengen.

Volgens cijfers van het ITLB kost 1 uur stilstand:

Containervoorwaarden

De drie beroepsorganisaties blijven ook hun leden aansporen om de algemene containervoorwaarden toe te passen. Deze zijn een aanvulling op de CMR-voorwaarden en moeten het voor de vervoerder mogelijk maken om zich in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden en om de daaruit voortvloeiende kosten te kunnen doorrekenen aan de opdrachtgever van het transport. U vindt deze voorwaarden via volgende link: https://febetra.be/publiceert/algemene-voorwaarden/#Containervervoer

Momenteel lopen ook gesprekken met de expediteurs om nieuwe uniforme voorwaarden breed toegepast en aanvaard te krijgen.

Oproep aan alle betrokken actoren

De drie beroepsorganisaties roepen alle betrokken actoren (opdrachtgevers, expediteurs, rederijen, terminals,…) op om samen naar een oplossing te zoeken want deze situatie is onhoudbaar. De beroepsorganisaties doen al het mogelijke om tot oplossingen te komen en roepen alle vervoerders ook op om in eigen belang en in het belang van de sector solidair te zijn met elkaar.

 

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners