fr

Jaar archieven: 2016

De voedselbank Brussel-Brabant zoekt vrijwillige chauffeurs

De Voedselbank Brussel-Brabant zoekt chauffeurs in het kader van vrijwilligers werk, gepensioneerd of andere vorm van beschikbaarheid, die over een geldig rijbewijs C beschikken, en die bereid zijn om een beetje van hun vrije tijd te besteden (een voormiddag, een namiddag, een dag) om hun 2 vrachtwagens voornamelijk door Brussel te loodsen, in mindere mate […]

Uitreiking IRU-diploma’s 2016

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Snelwegparkings sluiten nefast voor verkeersveiligheid

Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en UPTR zijn niet te spreken over de plannen van West-Vlaams Provinciegouverneur Carl Decaluwé om de snelwegparking in Jabbeke af te sluiten voor vrachtwagens. De belangenorganisaties uit het wegtransport onderstrepen dat het sluiten van parkings niet het juiste antwoord is op de problematiek van de transmigratie.. Door het voornemen […]

België: Circulatieplan Leuven

Op 28 augustus treedt in Leuven het nieuwe circulatieplan in voege. Dit betekent dat het voetgangersgebied uitgebreid wordt en dat er venstertijden ingevoerd worden voor het laden en het lossen binnen dit gebied. Vanaf 28 augustus is het enkel mogelijk de zone te betreden tussen 06u00 en 11u00 en tussen 18u30 en 20u30. Om het […]

Sensibiliseringscampagne vrachtwagenchauffeurs

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra, hebben minister Jan Jambon en Staatssecretaris Theo Francken vandaag het startschot gegeven van een sensibiliseringscampagne voor vrachtwagenchauffeurs over de problematiek van inklimming in vrachtwagens. Reeds tientallen jaren treft de problematiek […]

Sensibiliseringscampagne vrachtwagenchauffeurs

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra, hebben minister Jan Jambon en Staatssecretaris Theo Francken vandaag het startschot gegeven van een sensibiliseringscampagne voor vrachtwagenchauffeurs over de problematiek van inklimming in vrachtwagens. Reeds tientallen jaren treft de problematiek […]

Febetra : nieuwe raad van beheer en nieuwe voorzitter

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 12 april plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Jean-Claude Delen (Citytrans SA) Luc Driessen (Container Trucking Intermodal NV) Kurt Joosen (Transport Joosen) Didier Michel (Michel […]

TLV en Febetra eisen onmiddellijke stopzetting filterblokkades Wallonië – Gijzelen collega’s moet ophouden, technische problemen Satellic onmiddellijk op te lossen

Ondanks de technische problemen waarmee de kilometerheffing blijft kampen, zijn wegblokkades voor TLV en Febetra niet de oplossing. Speciaal nu de kost per kilometer voor transporteurs toeneemt, is tijdverlies door blokkades te mijden als kiespijn. De Belgische transporteurs moeten verder kunnen werken aan het overleven van hun bedrijven. TLV en Febetra hebben gedurende jaren overleg […]

Kilometerheffing: complete chaos – vervoerder is de dupe

Vandaag 1 april is de kilometerheffing officieel gestart. Febetra kan alleen maar vaststellen dat deze start een volledige mislukking is, die handenvol geld kost aan de transportsector. Zoals de wetgeving aangaande de kilometerheffing bepaalt moet elke vrachtwagen van meer dan 3,5 t uitgerust worden met een on board unit. Vervoerders hebben alles in het werk […]

Febetra en TLV vragen meer ademruimte voor de logistieke sector

Naar aanleiding van hun zevende gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een aantal hete hangijzers onder de aandacht gebracht. Het persbericht kan u hier bekijken.

Febetra en TLV vragen meer ademruimte voor de logistieke sector

Naar aanleiding van hun zevende gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een aantal hete hangijzers onder de aandacht gebracht. De kilometerheffing voor vrachtwagens die vanaf 1 april in voege treedt, blijft uiteraard het meest belangrijke dossier voor de transportsector. TLV en […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners