Sensibiliseringscampagne vrachtwagenchauffeurs

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra, hebben minister Jan Jambon en Staatssecretaris Theo Francken vandaag het startschot gegeven van een sensibiliseringscampagne voor vrachtwagenchauffeurs over de problematiek van inklimming in vrachtwagens.

Reeds tientallen jaren treft de problematiek van mensensmokkel in vrachtwagens de sector van het goederenvervoer. De mensensmokkelaars hebben het hoofdzakelijk gemunt op vrachtwagens die richting Groot-Brittannië rijden.

Na Frankrijk, Nederland en Duitsland is Groot-Brittannië één van de belangrijkste bestemmingslanden voor het Belgisch goederenvervoer. Er rijden dus veel Belgische vrachtwagens richting Groot-Brittannië.

Indien er op Engelse bodem, verstekelingen aangetroffen worden in het voertuig, dan zijn de gevolgen voor de chauffeur en het transportbedrijf niet te onderschatten. Er wordt immers een boete opgelegd van 2000 £ per gevonden verstekeling en dit zowel voor de chauffeur als voor de onderneming.

Bovenop de boete, is er bovendien ook nog vaak schade aan de lading en/of het voertuig (opengesneden dekzeilen). Om nog maar niet te spreken over agressie naar de chauffeurs toe.

Transportondernemingen doen er alles aan om de goederen probleemloos op hun bestemming te kunnen afleveren. In de mate van het mogelijke wordt het voertuig extra beveiligd en wordt de chauffeur gesensibiliseerd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Als federatie, zijn wij dan ook heel blij dat we voor de sensibilisering van Belgische en buitenlandse chauffeurs de steun krijgen van onze overheid.

Deze sensibiliseringscampagne bestaat uit brochures met nuttige tips, posters en een groot aandachtsbord met pictogram dat in het havengebied van Zeebrugge zal geplaatst worden. Brochures en posters kunnen gedownload worden op de website van Febetra (www.febetra.be).

Naast de drie landstalen, is de brochure ook nog beschikbaar in 7 andere talen (Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens, Tsjechisch, Russisch en Turks).

België is immers een transitland en deze sensibiliseringscampagne richt zich ook tot buitenlandse chauffeurs.

Febetra is lid van de International Road Transport Union (IRU). Via deze wereldorganisatie, met leden in alle landen, zal Febetra de brochures ook verspreiden bij haar buitenlandse zusterorganisaties.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners