TLV en Febetra eisen onmiddellijke stopzetting filterblokkades Wallonië – Gijzelen collega’s moet ophouden, technische problemen Satellic onmiddellijk op te lossen

Ondanks de technische problemen waarmee de kilometerheffing blijft kampen, zijn wegblokkades voor TLV en Febetra niet de oplossing. Speciaal nu de kost per kilometer voor transporteurs toeneemt, is tijdverlies door blokkades te mijden als kiespijn. De Belgische transporteurs moeten verder kunnen werken aan het overleven van hun bedrijven.

TLV en Febetra hebben gedurende jaren overleg gepleegd met de bevoegde overheden vooraleer de definitieve beslissingen genomen zijn over de kilometerheffing. Een forse reductie van de tarieven en van het wegennet waren een aantal van de punten waarop TLV en Febetra met hun inspanningen het verschil konden maken. TLV en Febetra blijven nog steeds van oordeel dat de kilometerheffing een zware financiële impact heeft, zonder dat de congestie ook maar iets verbetert aangezien personenwagens niet per kilometer hoeven te betalen.

Nu de kilometerheffing is gestart, ligt het stadium van de onderhandelingen over het basisprincipe ervan dan ook al (lang) achter ons. TLV en Febetra blijven wel aandringen op het onmiddellijk wegwerken van de veelvuldige problemen. De transporteur die als goede huisvader er alles aan gedaan heeft om in orde te zijn, mag nu niet gestraft worden voor systeemfouten.

Zo werden tijdig door Belgische transporteurs bestelde OBU’s foutief geleverd in Duitsland. Het call-center van Satellic is nauwelijks bereikbaar, wat het melden van kapotte OBU’s helemaal onmogelijk maakt. Dit is slechts een greep uit de vele problemen die zich voordoen en die niet opgelost zijn.

Desondanks zijn blokkades voor TLV en Febetra niet het juiste antwoord op deze problemen. De vervoerders die in Wallonië de weg blokkeren, maken het voor hun collega’s nog moeilijker om succesvol hun bedrijf verder te ontwikkelen.

TLV en Febetra roepen de actievoerders dan ook op om de blokkades meteen op te heffen. Zelf blijven beide beroepsverenigingen de druk leggen bij Satellic en VIAPASS om de technische, logistieke en informaticaproblemen van de baan te krijgen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners