Febetra timmert aan het imago van het wegvervoer

Eind 2008 publiceerde de Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra) samen met de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie (FEBIAC) de resultaten van een enquête over het imago van het wegvervoer.

Uit deze studie bleek duidelijk dat het slecht gesteld is met het imago van het wegvervoer.

Maar deze studie bracht ook aan het licht dat er tussen de perceptie die het grote publiek heeft over de vrachtwagen en de reële impact van de vrachtwagen op o.a. mobiliteit, veiligheid en milieu soms grote verschillen bestaan.

Deze studie was voor Febetra het startschot voor een campagne die het imago van het wegvervoer en de vrachtwagen bij het grote publiek moeten verbeteren.

Hoe ziet deze imagocampagne eruit?

TV-spots

Febetra heeft twee TV-spots laten realiseren die het belang van de sector van het goederenvervoer onderstrepen. De meest recente spot heeft als thema “Zonder vrachtwagens geen Sinterklaas voor de kinderen”.

Beide TV-spots kunnen hier bekeken worden.

Brochure “Wist u het?”

Samen met de International Road Transport Union (IRU) werd de brochure “Wist u het” opgesteld, waarin de rol van het wegvervoer extra in de verf gezet wordt en waarin aan de hand van facts and figures komaf gemaakt wordt met een aantal diep ingewortelde misverstanden. Bedoeling is om deze brochure op een zo breed mogelijke schaal te verspreiden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners