Europese commissie beëindigt absurde regels maten en gewichten vrachtwagens

Zopas heeft de Europese commissie haar voorstel inzake maten en gewichten van vrachtwagens voorgelegd.

Febetra is verheugd dat er eindelijk een einde wordt gesteld aan een aantal absurde regels.

Vandaag mogen vrachtwagens in België maximum 44 ton wegen. Dit is ook het geval in Frankrijk. Bij het oversteken van de grens tussen België en Frankrijk, is het gewicht echter beperkt tot 40 ton, zoals bepaald in de Europese regelgeving. Het gevolg is dat je meer vrachtwagens nodig hebt om eenzelfde hoeveelheid vracht te vervoeren. De Europese commissie zal in de toekomst ook 44 ton toelaten in grensoverschrijdend vervoer tussen twee lidstaten die op hun nationaal grondgebied 44 ton toelaten. Deze maatregel verhoogt niet alleen de efficiëntie van transport maar heeft ook een positieve impact op het milieu. Vanaf 2035 zullen enkel nog zero-emissie vrachtwagens en vrachtwagens voor gecombineerd vervoer toegelaten worden om met 44 ton de grens over te steken.

De Europese commissie moedigt ook het gebruik van langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) aan in internationaal vervoer. In Vlaanderen en Wallonië loopt momenteel een proefproject met LZV’s. In Nederland rijden er duizenden LZV’s rond. Met dergelijke LZV’s kan je 50% meer goederen vervoeren. Om met deze LZV’s te rijden tussen twee landen die zo’n LZV’s toelaten, moest een bilateraal akkoord worden gesloten. Dankzij het voorstel van de Europese commissie zal dit niet meer nodig zijn.

Naast elektrische vrachtwagens, zullen waterstofvrachtwagens ook hun plaats hebben in het goederenvervoer. Nadeel is dat bij waterstofvrachtwagens, de waterstoftank de laadlengte van het voertuig beperkt, waardoor minder goederen kunnen geladen worden. De Europese commissie lost dit op door de wettelijke lengte van dergelijke voertuigen te verhogen zodat zij dezelfde hoeveelheid goederen kunnen vervoeren als hun elektrische of dieselvarianten.

Met dit nieuw voorstel steunt de Europese commissie duidelijk de vergroening van het goederenvervoer.

 

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners