Gezamenlijk persbericht Febetra, TLV & UPTR: Afbouw professionele diesel: transportfederaties teleurgesteld

De drie beroepsfederaties voor het goederenvervoer over de weg (Febetra, TLV en UPTR) zijn opgelucht dat de Regering niet besloten heeft tot de onmiddellijke afschaffing van het systeem van de professionele diesel. Toch blijft de afbouw van dit systeem problematisch voor de sector.

UPTR, Febetra en TLV betreuren samen ten zeerste deze budgettaire beslissing die als klimaatmaatregel verpakt wordt.

De 3 federaties benadrukken dat, op basis van de laatste cijfers van het ITLB, de transportkosten heel fors zullen stijgen in 2022 ingevolge diverse factoren (zoals de automatische loonindexatie en de stijging van de brandstofprijs). Een daling van het terugvorderbare gedeelte van de accijnzen zal een impact hebben op de eindconsument.

TLV, UPTR en Febetra liggen vooral wakker van de gevolgen van deze maatregel (en de verhoging van de kosten die hiermee gepaard gaat) op de rentabiliteit en de liquiditeit van de vele KMO’s actief in de transportsector.

Samen herhalen de 3 federaties dat er op heden geen valabele alternatieven bestaan om, op korte termijn en grote schaal, fossiele diesel als brandstof te vervangen.

Zolang hier geen verandering in komt, blijft de professionele diesel haar bestaansreden behouden: vermijden dat de vrachtprijs te hoog wordt voor de Belgische ondernemingen.

Bijkomend willen de federaties nog aanhalen dat de aanmoediging om buitenlandse vervoerders in België te laten tanken, omwille van de professionele diesel, een positieve impact heeft op de Belgische schatkist.

De federaties vragen dan ook meer duidelijkheid over het lot dat in de komende jaren aan professionele diesel toebedeeld zal worden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners