Kilometerheffing: symbolische actie in Brussel

Na raadpleging van de respectievelijke leden, hebben de drie representatieve organisaties Transport en Logistiek beslist om hun leden op te roepen om op 18 juni aanstaande te betogen in de straten van Brussel.

Deze gemeenschappelijke beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse regering om op een onbesuisde manier de weg in te slaan van slecht bestudeerde en zeer dure kilometerheffing.

Febetra, TLV en UPTR hebben alleen maar kunnen vaststellen dat de « engagementen » van de Vlaamse regering zich beperkt tot een catalogus van goede voornemens.

Op basis van de tarieven die de Regering voorlegt aan het Vlaams parlement, hebben TLV, UPTR en Febetra berekend dat een vrachtwagen die gemiddeld 80.000 km/jaar rijdt op autosnelwegen 10.240 € kilometerheffing zal betalen in de plaats van 1.250 € voor het huidig eurovignet.

Bovendien zal diezelfde vrachtwagen nog steeds over een eurovignet moeten beschikken indien hij ook in Nederland en/of Luxemburg rijdt!

Door deze actie (optocht van vrachtwagens) op 18 juni, waarvoor een aanvraag werd ingediend bij de Burgemeester van Brussel, wensen UPTR, TLV en Febetra de burger te sensibiliseren over de desastreuse economische impact die een dergelijke blinde taxatie zal hebben op een sector die reeds zwaar te lijden heeft onder de crisis.

De drie organisaties wensen ook de aandacht van de Vlaamse parlementsleden en hun respectievelijke partijen te vestigen op de harde realiteit:

1. De economische crisis samen met het voorbarig openstellen van de Europese transportmarkt voor de Oostbloklanden hebben reeds tot dramatische gevolgen geleid voor de Belgische transportondernemingen zowel op economisch als op sociaal vlak.

  • De Belgische vervoerders zijn van oordeel dat de kilometerheffing hun concurrentiepositie nog meer in het gedrang zal brengen, aangezien zij onmogelijk dezelfde prijzen kunnen hanteren als hun buitenlandse concurrenten. 

2. De eisen van de sector, die enkel tot doel hebben de concurrentiepositie van de transportondernemingen te verbeteren alvorens de kilometerheffing van kracht wordt, werden helemaal niet beantwoord.

  • Geen enkel concreet engagement werd voorgelegd.
  • Geen enkel van de voorgestelde maatregelen heeft een significante positieve impact op de Belgische transportondernemingen. 

3. Het lijdt geen twijfel meer dat deze kilometerheffing geen enkele significante impact op de mobiliteit van de verschillende weggebruikers zal hebben aangezien ze slechts van toepassing wordt op een heel klein deel van het voertuigenpark. 

4. Vervoerders zullen geen ander alternatief hebben dan deze kilometerheffing integraal door de rekenen aan hun klanten met als gevolg dat de kostprijs van de Belgische transporteur met minimum 6,70 % à 7,50 % zal stijgen.

Uiteindelijk is het wel degelijk de eindconsument die de rekening zal betalen!

Tot slot

UPTR, Febetra en TLV vragen aan de Vlaamse regering om de kilometerheffing te herzien en de tijd te nemen om met de Federale regering rond de tafel de zitten zodat de Belgische voerders met gelijke wapens tegenover hun buitenlandse concurrenten staan. 

De transportfederaties vragen ook aan de Brusselse en Waalse regering om vooral niet het voorbeeld van Vlaanderen te volgen. 

Uiteraard vragen de transportfederaties ook aan de betrokken regeringen om het overleg opnieuw op te starten.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners