Kilometerheffing: de Belgische wegvervoerders in gevaar

Morgen 18 juni organiseren de drie beroepsorganisaties van het wegvervoer & de logistiek, Febetra, UPTR en TLV een betoging met vrachtwagens in Brussel. Deze betoging heeft tot doel onze politici en het grote publiek te wijzen op de desastreuze impact van de kilometerheffing op de Belgische transportsector enerzijds en op de Belgische economie anderzijds.

Zo zal bijvoorbeeld een vrachtwagen van meer dan 32 t die gemiddeld 100.000 km rijdt waarvan 80.000 km onderworpen aan kilometerheffing zal jaarlijks 10.240 € betalen in plaats van 1.250 € voor het eurovignet. Dit betekent een verhoging van 819%.

UPTR, TLV en Febetra onderstrepen met klem dat de totale kost van deze kilometerheffing integraal zal moeten doorgerekend worden aan de klant en uiteindelijk zal de finale consument deze kilometerheffing betalen. 

Uiteindelijk is de kilometerheffing niet minder dan een verdoken verhoging van de BTW! Daarom dringen de transporteurs aan op lagere tarieven die identiek moeten zijn in de drie gewesten.

Bovendien zal de kilometerheffing die op 1 april 2016 wordt ingevoerd, de concurrentiepositie van de Belgische transportsector die zich sinds meer dan 10 jaar in een neerwaartse spiraal bevindt omwille van de torenhoge Belgische loonkost, verder aantasten.

Febetra, TLV en UPTR benadrukken de noodzaak, voorafgaandelijk aan de invoering van de kilometerheffing, aan een vermindering van de loonhandicap waarmee onze Belgische transporteurs geconfronteerd worden om zodoende de economische activiteit in de Belgische transportsector te doen heropleven. De drie organisaties vragen onder meer de vrijstelling van RSZ op de niet-productieve uren van de chauffeurs (d.w.z. de wachttijden van de chauffeurs voor, tijdens en/of na een laad- of losoperatie).

Tijdens de betoging worden de drie organisaties ontvangen door minister-president Bourgeois en minister Weyts voor Vlaanderen en door minister-president Vervoort en ministers Smet en Frémault voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan Waalse zijde is een ontmoeting geplant met de ministres Lacroix en Prévot.

Verder zullen de drie organisaties morgen ook ingaan op de uitnodiging van de MR en de Waalse parlementariër Jean-Luc Crucke.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners