Kilometerheffing vrachtwagens: het geduld van de vervoerders geraakt op!

Sinds februari 2015, hebben de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, Febetra, TLV en UPTR, reeds meerdere malen met de bevoegde instanties rond de tafel gezeten over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2016.

De sector heeft een aantal eisen op tafel gelegd waarop er tot op heden nog geen concreet antwoord is gekomen.

Het verwezenlijken van deze eisen is nochtans essentieel wil men de concurrentiekracht van de Belgische vervoerders enigszins op peil houden.

Deze kilometerheffing zal immers voor de transportsector een forse belastingverhoging met zich meebrengen en de Belgische vervoerders maken zich duidelijk meer en meer ongerust over het uitblijven van antwoorden op hun vragen.

TLV, UPTR en Febetra hebben dan ook een dringend onderhoud gevraagd met de bevoegde ministers en minister-presidenten van de drie gewesten.

De drie organisaties wensen duidelijkheid op korte termijn. Voor de vervoerders dringt de tijd.

De roep naar acties wordt steeds groter.

Door het uitblijven van antwoorden, werden UPTR, Febetra en TLV genoodzaakt om naar de actiebereidheid van hun respectievelijke leden te peilen. Deze enquête is momenteel aan de gang.

Zonder reactie uit politieke hoek, zullen de drie organisaties in gemeenschappelijk overleg de volgende stappen afspreken.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners