Beroepsorganisaties Transport zeer kritisch over tarieven kilometerheffing: “Eerst verder overleg, dan pas beslissingen”

Febetra, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, reageren negatief op de beslissing van de Brusselse regering inzake de tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

UPTR, Febetra en TLV vertegenwoordigen de professionele vervoerders die al extreem moeilijke jaren achter zich hebben, wat al leidde tot een record aantal faillissementen en jobverlies. De hoge arbeidskost nekt de Belgische vervoerder steeds meer in de strijd met de buitenlandse concurrentie. Met kilometerheffing volgens de geplande tarieven erbij wordt goederenvervoer in één klap nog eens tussen 5% en 10% duurder. De vervoerders vrezen de gestegen kosten niet te kunnen doorrekenen.

Onder dergelijke voorwaarden is een kilometerheffing voor TLV, UPTR en Febetra dan ook niet aanvaardbaar. Los van de financiële implicaties zal de kilometerheffing ook geen positief effect op de mobiliteit hebben zolang enkel vrachtwagens moeten betalen en niet de personenwagens.

De transportsector wil alsnog verder overleg en legt minstens bestaande en nieuwe eisen op de tafels van de bevoegde ministers:

1. Vrijstelling van RSZ-bijdrage op de niet productieve uren van chauffeurs.

2. Een wettelijke garantie dat de klanten van vervoerders de heffing zullen moeten betalen.

3. De inkomsten uit de kilometerheffing moeten uitsluitend gebruikt worden om de wegen te onderhouden en de missing links versneld aan te leggen.

4. Het systeem van betaald educatief verlof moet hervormd worden op maat van de verplichtingen in de transportsector.

5. Elk goederenvervoer moet aan dezelfde regels voldoen, ook bij voertuigen met een laadvermogen van minder dan 500 kilogram.

6. Tarieven die lager liggen dan de aangekondigde tarieven zodat de concurrentiepositie van de Belgische vervoerder wordt gevrijwaard.

7. Identieke tarieven in de drie gewesten.

8. Een beperking van het tolplichtig wegennet tot het eurovignetwegennet.

De Belgische transportsector is van oordeel dat, zo lang er over het geheel pakket geen akkoord is, de steun van de vervoerders en hun organisaties voor de kilometerheffing helemaal wegvalt.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners