De verkeersreglementering regionaliseren heeft niet de minste zin

Het verkeersreglement maakt deel uit van het pakket bevoegdheden, dat in het kader van de institutionele hervormingen, op korte termijn aan de gewesten overgedragen zou kunnen worden.

Die regionalisering houdt in dat de weggebruikers in de toekomst met drie verschillende reglementeringen geconfronteerd zouden kunnen worden, wanneer ze door België rijden.

De representatieve werknemersorganisaties en werkgeversfederaties uit de sector Transport en Logistiek zien absoluut geen toegevoegde waarde in deze bevoegdheidsoverheveling van het federaal niveau naar de gewesten.

Het is alvast niet door de zaken nodeloos ingewikkeld te maken, dat de overheid erin zal slagen om de doelstellingen die in het kader van de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid vastgelegd werden, te halen, namelijk een vermindering met 50% van het aantal verkeersdoden tegen 2015.

Terwijl de transportsector voorstander is van een verdere harmonisatie op Europees vlak, gaat men in België, een land dat maar een zakdoek groot is, de tegengestelde richting uit. Ofwel komen er drie verschillende reglementeringen met alle praktische moeilijkheden van dien voor de transporteurs en de vrachtwagenchauffeurs. Ofwel spreken de gewesten uniforme normen af en dan zal men alleen maar kunnen besluiten dat het veel simpeler geweest was om die bevoegdheden te laten waar ze waren, op het federaal niveau dus.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners