Het Witboek “Transport 2050”: ambitieus, maar niet altijd even realistisch!

Febetra, Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, heeft met veel aandacht kennis genomen van het actieprogramma van de Europese commissie inzake transport, dat vandaag werd bekendgemaakt.

Febetra is verheugd dat de Europese commissie het belang van de transportsector onderstreept en dus bereid is om de actuele en toekomstige hinderpalen aan te pakken. Hierbij is de olieafhankelijkheid van de transportsector zeker een problematiek die moet aangepakt worden. De huidige oliecrisis onderstreept nog maar eens dat er dringend werk moet gemaakt worden van alternatieve energiebronnen die ook voor het goederenvervoer over de weg een volwaardig alternatief kunnen bieden.

Febetra is ook tevreden dat het Witboek zijn pijlen niet alleen richt op het goederenvervoer over de weg. De Europese commissie pleit voor een internalisering van de externe kosten die op termijn niet alleen van toepassing zou zijn op vrachtwagens maar op alle weggebruikers en op alle modi. Het ontbreekt de Europese commissie echter aan moed om de internalisering van de externe kosten gelijktijdig voor alle modi aan te pakken.

Het feit dat er in het Witboek nergens nog sprake is van het principe van “comodaliteit” dat werd geïntroduceerd tijdens de tussentijdse herziening van het vorig Witboek, vindt de transportsector daarentegen zeer teleurstellend. Bij comodaliteit wordt er immers rekening gehouden met de sterktes en zwaktes van elke modus zodat deze op de meest optimale wijze kan ingezet worden. De Europese commissie keert nu terug naar het concept modal shift en is van mening dat over een afstand van meer dan 300 km, spoor en binnenvaart voorrang moeten krijgen op de vrachtwagen. De Europese commissie weet blijkbaar niet goed meer van wat hout pijlen maken want er is reeds duidelijk gebleken dat een verplichte modal shift niet werkt. Er wordt veel energie gestoken in een verloren zaak. Febetra is van mening dat de Europese commissie comodaliteit moet faciliteren en snel werk moet maken van een kwalitatief spoorvervoer over lange afstand. Zolang de serviceverlening van het spoor er niet beter op wordt, zal deze immers ook op lange afstanden niet goed scoren.

Febetra verwelkomt ook het voorstel van de Europese commissie om de richtlijn “maten en gewichten” onder de loep te nemen en hoopt dan ook dat meer milieuvriendelijke vrachtwagencombinaties, zoals ecocombis voor grensoverschrijdend vervoer binnen Europa zullen toegelaten worden.

Tenslotte hoopt Febetra ook dat de voorstellen rond nachtdistributie en het verzekeren van de mobiliteit van o.a. goederen in crisissituaties, in concrete daden omgezet zullen worden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners