SAV en Febetra vragen overheid goede voornemens voor de transportsector

Net zoals in 2009, hielden SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febetra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, op 12 januari hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, die symbool staat voor de nauwe samenwerking tussen beide organisaties.

2009 was ook voor de transportsector een rampjaar waarbij een gemiddelde omzetdaling van 25% werd opgetekend. In vergelijking met 2008 steeg het aantal faillissementen met 33% en transportondernemers zien nog maar heel weinig licht aan het einde van de tunnel.

Uitgaande van deze precaire economische situatie, vroegen beide voorzitters, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, dhr. Etienne Schouppe, om de transportsector niet te belasten met bijkomende verplichtingen, maar om goede voornemens waar te maken.

Zowel Willy Van Loon, voorzitter van Febetra als Rudy Maes, voorzitter van SAV reikten de overheid een aantal mogelijke goede voornemens aan.

Willy Van Loon spoorde de overheid aan om net zoals in Nederland de toekomstige kilometerheffing niet alleen te beperken tot vrachtwagens, maar ook de automobilisten een duit in het zakje te laten doen. Indien dit gepaard gaat met het uitbouwen van een goed aanbod aan openbaar vervoer, komt deze maatregel niet alleen de mobiliteit ten goede, maar wordt ook het milieu gespaard.

Rudy Maes kaartte op zijn beurt het thema van de permanente opleiding aan. Gezien het grote aantal chauffeurs dat tegen september 2016, 35 uur nascholing moeten gevolgd hebben, pleitte de voorzitter voor maatregelen die een bottleneck in 2016 kunnen vermijden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het verplicht volgen van minstens 1 module van 7 uur per jaar vanaf 2012 en het optrekken van het maximaal aantal deelnemers per cursus.

Febetra-voorzitter, Willy Van Loon hekelde op zijn beurt de hoge Belgische loonkost. Hij erkende de talrijke voordelen van ons uitmuntend sociaal systeem, maar vroeg toch de overheid om misbruiken aan banden te leggen, een grotere differentiatie te creëren tussen het nettoloon en het vervangingsinkomen, de talrijke arbeidsduurvermindering- en verkortingssystemen te beperken en hij verwees ook naar Nederland waar de pensioenleeftijd werd opgetrokken naar 67 jaar.

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2010, vroeg SAV-voorzitter Rudy Maes dat het dossier “internalisering van de externe kosten” wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de sector.

Ook de infrastructuur kwam aan bod en in het bijzonder de bouw van een aantal missing links zowel in Vlaanderen (o.a. verbinding E17 – Liefkenshoektunnel) als in Wallonië (o.a. ring rond Courcelles). Het belang van de uitbouw van een goed coördinatiecentrum die perk en paal zou stellen aan het NIMBY-syndroom van een aantal regionale en lokale besturen, werd bovendien ook extra in de verf gezet.

Rudy Maes besloot zijn tussenkomst met een pluim voor de plannen van Staatssecretaris Schouppe om het door de sector gehekelde inhaalverbod af te schaffen.

Willy Van Loon deed dan weer een oproep naar minister Van Quickenborne om de ingeslagen weg qua simplificatie van de administratieve rompslomp verder te zetten en zodoende broodnodige investeringen door buiten- en binnenlandse groepen in België te houden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners