Transporteurs zeggen neen tegen accijnsverhoging

SAV, Febetra en UPTR, de 3 beroepsorganisaties van wegtransportondernemingen, zijn niet te spreken over de plannen van de federale regering om de accijns op diesel te verhogen om het gat in de begroting te verkleinen. De organisaties wijzen erop dat de crisis de transporteurs al heel sterk treft.

De algemene economische evolutie wijst op een inkrimping van onze economie met zowat 6%. In de sector van transport zijn de omzetten evenwel gekrompen met gemiddeld tussen 25% en 30%, met voor bepaalde bedrijven pieken tot – 40%. Het hierdoor ontstane overaanbod zorgde er niet alleen voor dat de bedrijven hun eventuele reserves hebben zien smelten als sneeuw voor de zon. De concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland is zodanig precair geworden dat gelijk welke verhoging van de kostprijs van het transport niet zal kunnen doorgerekend worden.

Febetra, UPTR en SAV wijzen erop dat er nu al in de sector veel jobs verloren gaan (9000 chauffeurs werden getroffen door economische werkloosheid) en faillissementen te noteren vallen, waarbij zelfs bij een verbeterende economische situatie een toekomstige groei volledig ten goede dreigt te komen van buitenlandse bedrijven.

De transporteurs beschouwen de plannen tot accijnsverhoging dan ook als een voor de overheid “gemakkelijke” maatregel die evenwel voor de sector wordt aangevoeld als een slag onder de gordel.

UPTR, SAV en Febetra eisen dat de transportsector ontzien wordt van elke accijnsverhoging en dit binnen het bestaande kader van de professionele diesel en maximaal gebruik makend van de ruimte die de EU hierin laat.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners