Febetra en SAV verdedigen samen belangen van transportsector

SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febtra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, hielden op 12 januari hun traditionele nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst gebeurde dit gezamenlijk. Zodoende waren alle belangrijkste Belgische en regionale spelers verzameld aanwezig, zowel langs de kant van de overheid met onder meer staatsecretaris Schouppe voor Mobiliteit, als van de privé-sector zelf.

Beide beroepsorganisaties vertegenwoordigen samen het gros van de Belgische vervoerders en logistieke dienstverleners. Het samen organiseren van de jaarlijkse receptie heeft dan ook vooral symbolische waarde. Febetra en SAV maken hiermee vooral duidelijk dat zij hun krachten kunnen bundelen om de belangen van de ondernemers te verdedigen. De beide voorzitters, die afwisselend spraken en de onderwerpen netjes onder elkaar verdeeld hadden, lieten in hun traditionele toespraken de kans niet onbenut om die samenwerking te benadrukken.

Willy Van Loon van Febetra blikte nog even terug op 2008, en kloeg over het feit dat de federale overheid nog steeds geen enkele tegemoetkoming voor investeringen in Euro 5 vrachtwagens heeft voorzien. Zelfs een in 2005 al aan de sector toegezegde enveloppe is nog steeds niet opengemaakt. Ook Rudy Maes van SAV had het over 2008 als het jaar van recordprijzen voor olie, stijgende personeelskosten en uiteindelijk een harde crisis als inzet naar 2009.

Op langere termijn pleitte Maes voor meer investeringen in infrastructuur, gaande van onderhoud via het wegwerken van de missing links tot en met nieuwe grootschalige projecten. Van Loon herinnerde staatssecretaris Schouppe aan de anomalie van de inhaalverboden die België tot Europees eiland van de onbegrijpbaarheid maken, de verkeersveiligheid niet dienen, en best naar de prullenbak verwezen worden. Hij stelde zich bovendien de vraag of de elektronische uitgifte van het Eurovignet die nu een paar maand aan de gang is, niet voor meer problemen zorgt in het geval van controles.

Maes verduidelijkte het standpunt van beide organisaties in het dossier van de internalisering van de externe kosten. Dat enkel de vrachtwagen die blijkt te veroorzaken, kan er bij SAV en Febetra niet in. In dit dossier blijven de 2 lobbyorganisaties zich fel verzetten tegen mogelijk nefaste evoluties. Ook het imago van de sector kreeg aandacht in 2008: Van Loon vernoemde de campagnes “Trucks. Gewoon groter” en de gezondheidscampagne voor chauffeurs, die met steun van beide organisaties tot stand waren gekomen. Toch is dat imago in 2008 niet voldoende positief gebleken voor de overheid om een proefproject met eco-combi te kunnen opstarten. Maes pleitte ervoor dat dit in 2009 wel zou gebeuren. Tussendoor verwees hij naar de duurdere Duitse tol in 2009, en riep hij in het kader van de Europese discussie omtrent de toegang tot de markt op om niet te vergeten dat Belgische vervoerders als succesvolle caboteurs helemaal niet gebaar zijn bij een stringente regelgeving. Van Loon besloot zijn tussenkomsten met een aantal voorspellingen voor 2009, met naast de crisis onder meer de vakbekwaamheid voor chauffeurs als uitdaging en hij herhaalde het belang van de verbetering van het imago. Hij besloot door de wens uit te drukken om de samenwerking ook in de toekomst intensief te kunnen verder zetten, en werd hierin bijgetreden door Maes.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners