fr

ADR Opleidingen

Basiscursus collivervoer
Basiscursus tankvervoer
Basiscursus colli- en tankvervoer
Herscholing collivervoer
Herscholing colli- en tankvervoer

ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

Basiscursus ADR veiligheidsadviseur

Herscholing ADR veiligheidsadviseur

Examens

Examens chauffeurs

Coronavirus : hervatting ADR-opleidingen en examens

Ingevolge de versoepeling van de maatregelen in het kader van de Coronacrisis, worden de opleidingen (basiscursus en vervolmaking) voor de chauffeurs en voor de veiligheidsadviseurs beetje bij beetje opnieuw opgestart.

Vlaams Gewest
De opleidingen herbeginnen vanaf vandaag 11 mei 2020.
De examens betreffende deze opleidingen zullen vanaf 18 mei 2020 opnieuw plaatsvinden.
Het spreekt voor zich dat de maatregelen inzake hygiëne en social distancing gerespecteerd moeten worden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In het Brussels Hoofdstedelijk gewest kunnen zowel de opleidingen als de examens opnieuw doorgaan vanaf 16 mei 2020, met inachtname van de maatregelen inzake hygiëne en social distancing.

Waals Gewest
De opleidingen en examens kunnen hernemen vanaf 18 mei 2020 op voorwaarde dat de maatregelen inzake hygiëne en social distancing gerespecteerd worden.

 

Het ITLB vzw organiseert de schriftelijke examens.  De datums van de examens kunt u via volgende link raadplegen.  Klik op “ADR” – “Examen chauffeur” – “Data examen”.

De opleidingsinstelling regelt de examenregistratie voor de cursist.

Minimaal één week voorafgaand aan het examen wordt de cursist per brief uitgenodigd met vermelding van de exacte datum en examenlocatie.

Chauffeurs – zeker meebrengen

Opdat de cursist na slagen voor het examen, op een vlotte manier zijn certificaat (= ADR-rijbewijs) zou kunnen bekomen, heeft het ITLB volgend ingevuld aanmeldingsformulier nodig, samen met een recente pasfoto.

Het is aangewezen dat de cursist dit formulier de eerste opleidingsdag bezorgt aan zijn opleidingsinstelling.

OPGELET: De chauffeurs die niet beschikken over een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort worden geweigerd op het examen! Een verblijfskaart of een verblijfsvergunning voldoen dus niet.

Examens veiligheidsadviseur – bedienden

Er moeten twee examens afgelegd worden, volgend op mekaar. Één met betrekking tot het algemeen deel en één met betrekking tot specifiek deel ADR (weg). De cursist moet zelf zijn/haar examen-inschrijving regelen. VVV bezorgt de cursist de nodige informatie.

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners