fr

ADR Opleidingen

Basiscursus collivervoer
Basiscursus tankvervoer
Basiscursus colli- en tankvervoer
Herscholing collivervoer
Herscholing colli- en tankvervoer

ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

Basiscursus ADR veiligheidsadviseur

Herscholing ADR veiligheidsadviseur

Examens

Examens chauffeurs

Coronavirus : De geplande opleidingen en examens worden tot nader order opgeschort (zeker al tot 3 april 2020).

Het Vlaamse Crisiscentrum heeft beslist dat alle opleidingen en examens die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid vallen niet kunnen doorgaan. Dit in overeenstemming met de uitgevaardigde Federale maatregelen.

Het ITLB vzw organiseert de schriftelijke examens.  De datums van de examens kunt u via volgende link raadplegen.  Klik op “ADR” – “Examen chauffeur” – “Data examen”.

De opleidingsinstelling regelt de examenregistratie voor de cursist.

Minimaal één week voorafgaand aan het examen wordt de cursist per brief uitgenodigd met vermelding van de exacte datum en examenlocatie.

Chauffeurs – zeker meebrengen

Opdat de cursist na slagen voor het examen, op een vlotte manier zijn certificaat (= ADR-rijbewijs) zou kunnen bekomen, heeft het ITLB volgend ingevuld aanmeldingsformulier nodig, samen met een recente pasfoto.

Het is aangewezen dat de cursist dit formulier de eerste opleidingsdag bezorgt aan zijn opleidingsinstelling.

OPGELET: De chauffeurs die niet beschikken over een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort worden geweigerd op het examen! Een verblijfskaart of een verblijfsvergunning voldoen dus niet.

Examens veiligheidsadviseur – bedienden

Er moeten twee examens afgelegd worden, volgend op mekaar. Één met betrekking tot het algemeen deel en één met betrekking tot specifiek deel ADR (weg). De cursist moet zelf zijn/haar examen-inschrijving regelen. VVV bezorgt de cursist de nodige informatie.

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners