fr

Commissie uitzonderlijk vervoer

Uitzonderlijk vervoer en het begeleiden van uitzonderlijke transporten zijn onderworpen aan heel specifieke regels.

De commissie werd dan ook opgericht om de problemen en de noden van de vervoerders en de begeleiders van ondeelbare goederen te bespreken.

De commissie is de spreekbuis naar de overheid toe.

De commissie zetelt ook in de Interministeriële Commissie voor het Vervoer van Ondeelbare Voorwerpen (ICVOV) en de Commissie Begeleiding Uitzonderlijk Vervoer van de FOD Binnenlandse Zaken.

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners