Wat doet Febetra?

Febetra Wat doet Febetra

Febetra vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de sector op verschillende niveau’s:

In Europa

 • Benelux Vervoeroverleg
 • Transfrigoroute International
 • European Chemical Transport Association, ECTA
 • Europees Paritair Comité voor Transport
 • International Road Transport Union, IRU
 • European Commission Sectoral dialogue Committee Road Transport

In België

 • Adviesraad inzake voedingsbeleid, FOD Volksgezondheid
 • Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, AWSR
 • Belgisch Instituut der Transportorganisatoren, BITO
 • Belpork vzw
 • Brussels Enterprises Commerce and Industry, BECI
 • CAIN – Brusselse Commissie Administratie-Nijverheid
 • CAIN – Vlaamse Commissie Administratie-Nijverheid
 • CAIN – Waalse Commissie Administratie-Nijverheid
 • CAIN – Federale Commissie Administratie-Nijverheid
 • Comité de suivi projet-pilote VLL Wallonie
 • Erkend Sociaal secretariaat Sodalis
 • Evaluatiecommissie LZV, Mobiliteit en Openbare Werken
 • Federale commissie voor de verkeersveiligheid
 • Fonds voor de analyse van aardolieproducten, Fapetro
 • Gemeenschap van ondernemingen in de Haven van Brussel
 • Gewestelijke Mobiliteitscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Instituut Wegtransport en Logistiek België, ITLB
 • Interministeriële Commissie voor het Vervoer van Ondeelbare Voorwerpen
 • Klankbordgroep Multimodaal Vlaanderen
 • Mobiliteitsraad Vlaanderen, MORA
 • Overlegcomité FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Overlegplatform Voedermiddelen, OVOCOM
 • Nationale Arbeidsraad
 • Paritair Comité 140 en 226
 • Platform Natural Gaz Vehicles, NGV
 • Pôle Mobilité du Conseil économique et social de Wallonie
 • Raadgevend Comité FAVV
 • Raadgevend Comité Tussenpersonen
 • Sectoraal Pensioenfonds, Pensio TL
 • Sectorcommissie nr 8 Hoge Raad Zelfstandigen en KMO’s
 • Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen, SERV
 • Sociaal Fonds 140 en 226
 • Union Wallonne des Entreprises, UWE
 • Verbond van Belgische ondernemingen, VBO
 • Vereniging van de havengebruikers van Brussel en Vilvoorde
 • Vlaams Forum Verkeersveiligheid
 • Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
 • Vlaams netwerk van ondernemingen, VOKA
 • Werkgeversfederatie Internationale Handel, Vervoer en Logistiek
 • Werkgroep competentie centra, VDAB

Commissies

Leden kunnen ook actief deelnemen aan gespecialiseerde werkgroepen binnen Febetra, waar experts over transportgebonden materies brainstormen, adviezen of suggesties formuleren, ja zelfs de grote krijtlijnen van het beleid uitstippelen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners