Menu
fr

Wat doet Febetra?

Rol van Febetra

Febetra verdedigt en behartigt de belangen van de Belgische sector van het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden en van de logistieke dienstverleners.

Beroepsverdediging is DE prioriteit bij uitstek voor Febetra. Wij waken er steeds over dat zoveel mogelijk vervoerders zich in de opties of standpunten van de vereniging kunnen terugvinden.

Leden van Febetra krijgen regelmatig de gelegenheid om hun stem te laten horen en hun mening te ventileren aan de hand van korte schriftelijke enquêtes over actuele dossiers. De stem van ieder lid is evenveel waard, of hij nu een kleine, grote, Vlaamse, Waalse, Brusselse, nationale of internationale ondernemer is.

Febetra vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de sector op verschillende niveau’s:

In Europa

 • Benelux Vervoeroverleg
 • Transfrigoroute International
 • European Chemical Transport Association, ECTA
 • Europees Paritair Comité voor Transport
 • International Road Transport Union, IRU
 • European Commission Sectoral dialogue Committe Road Transport

In België

 • Adviesraad inzake voedingsbeleid, FOD Volksgezondheid
 • Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, AWSR
 • Belgisch Instituut der Transportorganisatoren, BITO
 • Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, BIVV
 • Benelux Vervoeroverleg
 • Brussels Enterprises Commerce and Industry, BECI
 • Commissie Begeleiding uitzonderlijk vervoer, FOD Binnenlandse Zaken
 • Erkend Sociaal secretariaat Sodalis
 • Evalutatiecommissie LZV, Mobiliteit en Openbare WerkenFederale commissie voor de verkeersveiligheid
 • Fonds voor de analyse van aardolieproducten, Fapetro
 • Gemeenschap van ondernemingen in de Haven van Brussel
 • Gewestelijke Mobiliteitscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Instituut Wegtransport en Logistiek België, ITLB
 • Interministeriële Commissie voor het Vervoer van Ondeelbare Voorwerpen
 • Mobiliteitsraad Vlaanderen, MORA
 • Overlegcomité FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Overlegplatform Voedermiddelen, OVOCOM
 • Nationale Arbeidsraad
 • Paritair Comité 140 en 226
 • Platform Natural Gaz Vehicles, NGV
 • Raadgevend Comité FAVV
 • Raadgevend Comité Tussenpersonen
 • Sectoraal Pensioenfonds, Pensio TL
 • Sectorcommissie nr 8 Hoge Raad Zelfstandigen en KMO’s
 • Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen, SERV
 • Sociaal Fonds 140 en 226
 • Union Wallonne des Entreprises, UWE
 • Verbond van Belgische ondernemingen, VBO
 • Vereniging van de havengebruikers van Brussel en Vilvoorde
 • Vlaams Forum Verkeersveiligheid
 • Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
 • Vlaams netwerk van ondernemingen,VOKA
 • Werkgroep “beveiligde parkings”, FOD Binnenlandse zaken
 • Werkgeversfederatie Internationale Handel, Vervoer en Logistiek
 • Werkgroep competentie centra, VDAB
Print This Page