Frigo-commissie

Deze commissie, beter bekend onder de benaming “Transfrigoroute België” is reeds jarenlang actief binnen Febetra. Alle ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het vervoer onder geleide temperatuur zetelen in deze commissie. Enkele belangrijke verwezenlijkingen:

  • de organisatie van het congres Transfrigoroute International
  • de informatievergaderingen m.b.t. de HACCP
  • de gids “Wegwijs doorheen de hygiëne”
  • het symposium “Trans-Frigo-Expo”.
febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners