Uitzonderlijk vervoer en het begeleiden van uitzonderlijke transporten zijn onderworpen aan heel specifieke regels die bovendien door de drie gewesten worden bepaald.

De commissie werd dan ook opgericht om de problemen en de noden van de vervoerders en de begeleiders van ondeelbare goederen te bespreken.

De commissie is de spreekbuis naar de gewestelijke overheden toe.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners