Meer en meer vervoerders breiden hun activiteiten uit en bieden nu ook logistieke diensten aan zoals opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling en -verzameling, enz. Vooral op het vlak van aansprakelijkheid zijn er wat betreft logistiek een aantal juridische leemtes die dienen opgevuld te worden.

Naast het definiëren van de term “logistiek” legde de commissie logistiek van Febetra zich toe op het opstellen van algemene voorwaarden .

De commissie streeft ernaar om deze algemene voorwaarden in de hele sector toe te passen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners