Deze commissie verenigt de Belgische duivenvervoerders en heeft vooral als taak regelmatig overleg te organiseren met de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. De problemen die de duivenvervoerders ondervinden worden aangekaart en oplossingen worden gezocht voor de start van het nieuwe duivenseizoen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners