Advies en bijstand

Lid zijn van Febetra betekent dat u met al uw vragen betreffende de uitoefening van uw beroep bij ons terecht kunt. Hier vindt u alvast een overzicht van de materies waarvoor u onze specialisten ter zake kunt raadplegen.

Informatie

 • transportwetgeving
 • CMR-conventie
 • verbintenissenrecht
 • contractbeoordeling
 • milieurecht
 • verzekeringen
 • fiscaal recht (BTW, belastingvrije meerwaarden,…)
 • handels- en vennootschapsrecht
 • cabotagewetgeving
 • landeninformatie: rijverboden, maten en gewichten, verkeersbelasting en tol, verkeersinfo, vereiste documenten, wegcode,…
 • technisch reglement
 • subsidies en investeringssteun
 • illegalen
 • professionele diesel
 • rij- en rusttijdenreglementering en tachograaf
 • rijbewijs en medische schifting
 • opleiding van werknemers
 • Sociaal Fonds: bagageverzekering voor chauffeurs, bijstandspolis bij Europ Assistance, aanvullende voordelen (eindejaarspremie,enz.), tussenkomsten (bestuurderskaart, ADR-opleiding, behalen rijbewijs C of C+E, enz)
 • wegcode

Bijzondere transporten

 • vervoer van dierenvoeding (FCA)
 • vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)
 • vervoer onder geleide temperatuur (ATP)
 • voedingsmiddelenhygiëne
 • opslag van voedingsmiddelen
 • afvalvervoer
 • gecombineerd vervoer
 • autovervoer
 • uitzonderlijk vervoer

Boetedossiers

Analyse van boetedossiers en terugvordering onterecht geïnde boetes.

Vergunningen

 • alle informatie inzake toegang tot het beroep
 • advies en administratieve begeleiding bij aanvraag van nationale en communautaire vergunningen (zowel een eerste aanvraag als vervangingen en bijkomende)
 • aanvraag bilaterale vergunningen en info CEMT-vergunningen
 • aanvraag vergunning vervoercommissionair
 • klachten onwettig vervoer

Collectieve arbeidsverhoudingen

 • opstellen en analyseren van collectieve arbeidsovereenkomsten van het P.C. 140
 • toelichtingen over de inhoud en de draagwijdte van collectieve arbeidsovereenkomsten, ondertekend in het P.C. 140 en 226

Individuele arbeidsverhoudingen

 • adviezen inzake sociaal-rechtelijke onderwerpen in de meest ruime zin van het woord (aansprakelijkheid, ontslag, welzijn op het werk, enz.)
 • tussenkomst bij de vakbond m.b.t. vorderingen vanwege (ex-) werknemers
febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners